Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Sykeavbrudd

Sykeavbrudd

Sykeavbruddsforsikring sikrer bedriften avtalt dagpengeerstatning hvis innehaver eller nøkkelpersoner blir syke.

Få tilbud

Ring meg opp

Sykdom kan bety "et være eller ikke være" for selvstendig næringsdrivende og små bedrifter.

Hva dekker en sykeavbruddsforsikring?

Sykeavbruddsforsikringen dekker bedriftens tap som følge av at innehaver eller nøkkelperson blir sykemeldt.

Hvem bør ha sykeavbruddsforsikring?

Vi anbefaler alle selvstendig næringsdrivende å tegne sykeavbruddsforsikring. Dette gjelder både når sykeavbruddsforsikringen omfatter bedriftseierne selv, og når den omfatter nøkkelpersonell i mindre firma.

Egenandel, karenstid og erstatningstid for sykeavbruddsforsikring

Det er ingen egenandel på sykeavbruddsforsikringen, og du kan selv bestemme hvor lang karenstid og erstatningstid (utbetalingsperiode) du ønsker. Karenstiden kan være på 16, 30, 60 eller 90 dager. Utbetalingsperioden kan på være 30, 60, 90, 180 eller 365 dager.

Dekninger:

  • For firmainnehaver dekker vi løpende driftsutgifter som husleie, strøm, telefon, forsikring, lønnsutgifter eller tap i egen inntekt.

  • For nøkkelperson dekker vi løpende merutgifter som skyldes fravær, for eksempel vikar.

  • Erstatningen utbetales som dagpenger.

Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Relaterte forsikringer:

Behandlingsforsikring 
Kritisk sykdomsforsikring 
Sykdomsforsikring 
Gruppeliv 
Tryg Legehjelp 

Dekker utgifter og tap i alle sykdomsfasene

Sykdom og skader kan gi utfordringer for både bedriften og de ansatte. Derfor har Tryg personforsikringer som er tilpasset ulike bedrifter og ulike sykdomsfaser. Dette gjør det mulig å velge det som passer best for bedriften din.

Slik kan våre forsikringer påvirke den økonomiske balansen:

  • Få den sykemeldte raskt tilbake i jobb med Behandlingsforsikring
  • Få dekket mange av bedriftens utgifter for perioden med sykemelding hos ansatte gjennom en Sykeavbruddsforsikring
  • Sørg for ansattes personlige økonomi med forsikring for Ulykke, Kritisk Sykdom, Gruppeliv og Sykdom
  • Overhold lovpålagt forsikringsplikt med Yrkesskadeforsikring og Obligatorisk Tjenestepensjon