Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Styreansvarsforsikring

Forsikringen omfatter erstatningsansvar for styremedlemmer og administrerende direktør i det aksjeselskap som har tegnet forsikringen.

Et styreverv er personlig. Ansvaret som styremedlem er derav et kollektivt ansvar for styremedlemmene, som kan medføre et direkte og personlig/individuelt krav rettet mot deg som styremedlem. Det betyr at det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav, og du hefter dermed i prinsippet med hele din personlige formue hvis du skulle bli saksøkt på grunn av et mulig styreansvar.

Med en styreansvarforsikring kan du unngå å eksponere din private formue, og formueforskjellene mellom styremedlemmene kan utliknes.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker formueskade som følge av styreansvar som nåværende og fremtidige styremedlemmer og varamedlemmer, samt de som trer ut av styret i forsikringstiden, kan pådra seg i henhold til norsk rett.

Ved å inneha et styreverv kan man pådra seg et ubegrenset personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktspartnere og andre. Man er også solidarisk ansvarlig overfor andre styremedlemmer.

Forsikringen beskytter styret mot ansvar som følge av en handling eller en unnlatelse.
 

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Få tilbud på Styreansvarforsikring 

Ring meg