Cyberforsikring

10% NETTRABATT

Cyberforsikring

Mer enn 55 prosent av alle norske bedrifter har vært utsatt for et cyberangrep. Angrepene blir stadig mer omfattende, og kan bli svært kostbare for bedriften. Cyberforsikring gir deg rask hjelp ved hackerangrep.

Beregn pris

Ring meg opp

Få tilbud

Cyberforsikring - rask hjelp ved hackerangrep

Mange bedrifter har ikke den nødvendige beredskap som kreves for å håndtere et alvorlig angrep. Med Trygs Cyberforsikring får du rask og profesjonell hjelp ved et hackerangrep.

  • Cyberforsikring gir deg hjelp med å komme i gang igjen så raskt som mulig og dekker kostnader ved driftsavbrudd.
  • Cyberforsikring dekker kostnader til undersøkelser/utredning av hendelsen
  • Cyberforsikring hjelper til å beskytte bedriftens data ved eventuelle trusler om cyberangrep – dekker også kostnader og bistand ved utpressing/kidnapping
  • Varsling og medierådgivning ved spredning av sensitive personopplysninger
  • Tap og kostnader for tredjeparts tap dersom de blir berørt av hendelsen og krever erstatning.

 

Hva er et hackerangrep?

Hackerangrep er en ekstern trussel som har til hensikt å skade, forstyrre eller overbelaste datasystemet. Når en ansatt for eksempel åpner et infisert vedlegg i en mail (malware) aktiveres et program i bedriftens datamiljø som kan skade brukerens pc. En utbredt variant er ransomware, som hindrer tilgang til datasystemet.

De mest kjente typene av hacking er:

  • Ransomware, hackere krypterer data eller software.
  • DDoS-angrep, blokkerer adgangen til virksomhetens hjemmeside.
  • Virus/malware, ødelegger data og software. Angrepene kan også føre til spredning av kundedata og annen sensitiv informasjon.

 

Hvorfor Cyberforsikring?

Vanlige konsekvenser av hackerangrep er at datasystemer slutter å virke eller ikke lenger virker som de skal. Et angrep kan også føre til at kundedata og annen følsom informasjon spres. Dette kan få alvorlige konsekvenser for bedriftens omdømme. 

Avbrudd i den daglige driften medfører ofte økonomisk tap. Kostbare tiltak må iverksettes, ofte med hjelp fra eksterne konsulenter som utreder, gjenoppretter og igangsetter datasystemene som har blitt rammet. Med Trygs Cyberforsikring får du hjelp ved eksterne angrep.

Også ved systemhavari som skyldes feil i nyinstallert programvare, kan bedriften få hjelp til å finne årsak, opprette normal drift og få erstattet et eventuelt avbrudd i virksomheten.
 

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

 

Mistenker du at bedriften din har blitt hacket?

Ring vår døgnåpne vakttelefon – 55 17 20 30