Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Forebygging av sykefravær

Det finnes gode virkemidler for å forebygge sykefravær. Her har vi samlet noen gode råd.

Som arbeidsgiver er det viktig med fokus på følgende: sørge for trivsel, utvikling og vekst på jobben, forsøke å unngå skade og sykdom gjennom å kartlegge risiko for farer og problemer (HMS-arbeid). Og ikke minst gjøre sykefravær så kort og sjelden som mulig, ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte.

Lag rutiner:

 • Ta utgangspunkt i de lovpålagte pliktene og de rutinene dere allerede har.
 • Lag mål og aktivitetsplan for sykefraværsoppfølgingen.
 • Involver ansatte, verneombud og tillitsvalgte ved utarbeidelse av rutinene.
 • Gjør rutinene kjent.
 • Lederen har en nøkkelrolle!

Effektive tiltak:

Når du først har startet jobben med å forebygge sykefravær er det mange tiltak du kan sette i verk. Her er noen organisatoriske tiltak:

 • Endre arbeidsfordelingen.
 • Tilby nye eller midlertidige arbeidsoppgaver.
 • Endre tempo.
 • Tilpasse arbeidstiden.
 • Tilby opplæring.
 • Tilby omskolering.

Psykososiale tiltak:

 • Gi støtte og oppfølging.
 • Gi medarbeideren mestringsopplevelser.
 • Trygge det sosiale miljøet.
 • Tilby kollegastøtte.
 • Styrke holdninger til og verdien av å være inkluderende.
 • Mental helse på jobb (generelt)

Fysiske tiltak: 

 • Tilby tekniske hjelpemidler.
 • Tilpasse maskiner og regulere arbeidsplassen.
 • Endre bygningsmessige forhold.
 • Justere inneklima.
 • Endre plasseringen i lokalene.

 

Tryg Legehjelp Trening og kosthold