Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Forebygging av sykefravær

Det finnes gode virkemidler for å forebygge sykefravær. Her har vi samlet noen gode råd.

Glade kollegaer på jobb

Som arbeidsgiver er det viktig med fokus på følgende: sørge for trivsel, utvikling og vekst på jobben, forsøke å unngå skade og sykdom gjennom å kartlegge risiko for farer og problemer (HMS-arbeid). Og ikke minst gjøre sykefravær så kort og sjelden som mulig, ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte.

Lag rutiner:

 • Ta utgangspunkt i de lovpålagte pliktene og de rutinene dere allerede har.
 • Lag mål og aktivitetsplan for sykefraværsoppfølgingen.
 • Involver ansatte, verneombud og tillitsvalgte ved utarbeidelse av rutinene.
 • Gjør rutinene kjent.
 • Lederen har en nøkkelrolle!

Effektive tiltak:

Når du først har startet jobben med å forebygge sykefravær er det mange tiltak du kan sette i verk. Her er noen organisatoriske tiltak:

 • Endre arbeidsfordelingen.
 • Tilby nye eller midlertidige arbeidsoppgaver.
 • Endre tempo.
 • Tilpasse arbeidstiden.
 • Tilby opplæring.
 • Tilby omskolering.

Psykososiale tiltak:

 • Gi støtte og oppfølging.
 • Gi medarbeideren mestringsopplevelser.
 • Trygge det sosiale miljøet.
 • Tilby kollegastøtte.
 • Styrke holdninger til og verdien av å være inkluderende.
 • Mental helse på jobb (generelt)

Fysiske tiltak: 

 • Tilby tekniske hjelpemidler.
 • Tilpasse maskiner og regulere arbeidsplassen.
 • Endre bygningsmessige forhold.
 • Justere inneklima.
 • Endre plasseringen i lokalene.

 

Tryg Legehjelp Trening og kosthold