Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Forebygging av sykefravær

Det finnes gode virkemidler for å forebygge sykefravær. Her har vi samlet noen gode råd.

Som arbeidsgiver er det viktig med fokus på følgende: sørge for trivsel, utvikling og vekst på jobben, forsøke å unngå skade og sykdom gjennom å kartlegge risiko for farer og problemer (HMS-arbeid). Og ikke minst gjøre sykefravær så kort og sjelden som mulig, ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte.

Lag rutiner:

 • Ta utgangspunkt i de lovpålagte pliktene og de rutinene dere allerede har.
 • Lag mål og aktivitetsplan for sykefraværsoppfølgingen.
 • Involver ansatte, verneombud og tillitsvalgte ved utarbeidelse av rutinene.
 • Gjør rutinene kjent.
 • Lederen har en nøkkelrolle!

Effektive tiltak:

Når du først har startet jobben med å forebygge sykefravær er det mange tiltak du kan sette i verk. Her er noen organisatoriske tiltak:

 • Endre arbeidsfordelingen.
 • Tilby nye eller midlertidige arbeidsoppgaver.
 • Endre tempo.
 • Tilpasse arbeidstiden.
 • Tilby opplæring.
 • Tilby omskolering.

Psykososiale tiltak:

 • Gi støtte og oppfølging.
 • Gi medarbeideren mestringsopplevelser.
 • Trygge det sosiale miljøet.
 • Tilby kollegastøtte.
 • Styrke holdninger til og verdien av å være inkluderende.
 • Mental helse på jobb (generelt)

Fysiske tiltak: 

 • Tilby tekniske hjelpemidler.
 • Tilpasse maskiner og regulere arbeidsplassen.
 • Endre bygningsmessige forhold.
 • Justere inneklima.
 • Endre plasseringen i lokalene.

 

Tryg Legehjelp Trening og kosthold