Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Vinterskader på ansvarsforsikringen

Gjennom de siste årene har vi i Tryg fått meldt mange skader som skyldes tøffe vinterforhold. Vi vil derfor gi noen gode råd til hvordan du kan unngå eller minimere de vanligste skadene.

Ras av snø/is fra tak

Som huseier har du plikt til å advare forbipasserende og bileiere, sørge for forsvarlig avsperring og fjerning hvis det er fare for ras av snø/is.

Disse rådene kan du laste ned som PDF her

  • Fjern snø og istapper fra taket.
  • Sett opp tydelig og lovlig avsperring.
  • Varsle om faren tydelig og sikret mot vær og vind.
  • Følg med på snømengden på taket og temperaturforholdene.

Fallskader

Som huseier har du ansvar for at det er sikker adgang frem til og foran din eiendom. Du kan komme i erstatningsansvar hvis en person kommer til skade, og du ikke har overholdt dine forpliktelser.

  • Fjern snø og sørg for å salte/gruse området.
  • Hvis ansvaret for rydding er overdratt til et selvstendig firma eller person, så sørg for at det lages en skriftlig avtale.