Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Vinterskader på ansvarsforsikringen

Gjennom de siste årene har vi i Tryg fått meldt mange skader som skyldes tøffe vinterforhold. Vi vil derfor gi noen gode råd til hvordan du kan unngå eller minimere de vanligste skadene.

Ras av snø/is fra tak

Som huseier har du plikt til å advare forbipasserende og bileiere, sørge for forsvarlig avsperring og fjerning hvis det er fare for ras av snø/is.

Disse rådene kan du laste ned som PDF her

  • Fjern snø og istapper fra taket.
  • Sett opp tydelig og lovlig avsperring.
  • Varsle om faren tydelig og sikret mot vær og vind.
  • Følg med på snømengden på taket og temperaturforholdene.

Fallskader

Som huseier har du ansvar for at det er sikker adgang frem til og foran din eiendom. Du kan komme i erstatningsansvar hvis en person kommer til skade, og du ikke har overholdt dine forpliktelser.

  • Fjern snø og sørg for å salte/gruse området.
  • Hvis ansvaret for rydding er overdratt til et selvstendig firma eller person, så sørg for at det lages en skriftlig avtale.