Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Transportforsikring

Det kan bli en kostbar erfaring for eiere av varer og utstyr å sette sin lit til at tap alltid blir erstattet av transportør.

Ifølge norske og internasjonale lovregler er transportørens ansvar sterkt begrenset både beløpsmessig og tidsmessig. En transportforsikring er en økonomisk beskyttelse for tap av, eller skade på varer og utstyr under transport.

Få et tilbud nå

Ved kjøp/salg er det i utgangspunktet den som bærer risikoen for "varens hendelige utgang" som har behov for transportforsikring.

Hvem som bærer risikoen eller har forsikringsplikt (kjøper eller selger) bestemmes av kontrakt og/eller leveringsbetingelser (Kjøpsloven/Incoterms 2010).

En transportforsikring tegnes også ved transport av bedriftens gjenstander, utstyr, maskiner etc.

Kontakt Tryg for en gjennomgang av bedriftens behov for transportforsikring!