Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Gruppeliv

Gruppeliv er en livsforsikring som utbetales ved død, uansett av årsak. Utbetalingen skjer uavhengig av om dødsfallet skjer i arbeidstid eller i fritid.

Hvem kan tegne gruppelivsforsikring?

Gruppeliv kan tegnes av foreninger eller bedrifter med to eller flere ansatte. En gruppelivsforsikring skaper økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier.

Få et tilbud nå

Bedriften fastsetter forsikringssummen. Den avtalte erstatningen utbetales til de etterlatte som en engangserstatning. Forutsetningen for å kunne omfattes av gruppelivsforsikringen, er at arbeidstakeren er fullt arbeidsfør og leverer tilfredsstillende egenerklæring for sin helsetilstand.

Gruppeliv kan utvides til også å omfatte:

  • uførekapital

  • ektefelle-/samboerforsikring

  • barnetillegg

  • ektefelle-/samboertillegg

Premien beregnes spesielt for hver bedrift, avhengig av alders- og kjønnsfordelingen blant de ansatte og totalt antall personer i gruppen, samt forsikringssum.

Premien vil uansett være lavere enn premien for tilsvarende individuelle forsikringer. Arbeidstakeren kan føre premien til skattefradrag. Når arbeidsgiveren betaler premien, skal den føres som lønn til den ansatte.

Kontakt Tryg for en gjennomgang av bedriftens eller foreningens behov for gruppelivsforsikring.