Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Gruppeliv

Gruppeliv er en livsforsikring som utbetales ved død, uansett av årsak. Utbetalingen skjer uavhengig av om dødsfallet skjer i arbeidstid eller i fritid.

Hvem kan tegne gruppelivsforsikring?

Gruppeliv kan tegnes av foreninger eller bedrifter med to eller flere ansatte. En gruppelivsforsikring skaper økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier.

Få et tilbud nå

Bedriften fastsetter forsikringssummen. Den avtalte erstatningen utbetales til de etterlatte som en engangserstatning. Forutsetningen for å kunne omfattes av gruppelivsforsikringen, er at arbeidstakeren er fullt arbeidsfør og leverer tilfredsstillende egenerklæring for sin helsetilstand.

Gruppeliv kan utvides til også å omfatte:

  • uførekapital

  • ektefelle-/samboerforsikring

  • barnetillegg

  • ektefelle-/samboertillegg

Premien beregnes spesielt for hver bedrift, avhengig av alders- og kjønnsfordelingen blant de ansatte og totalt antall personer i gruppen, samt forsikringssum.

Premien vil uansett være lavere enn premien for tilsvarende individuelle forsikringer. Arbeidstakeren kan føre premien til skattefradrag. Når arbeidsgiveren betaler premien, skal den føres som lønn til den ansatte.

Kontakt Tryg for en gjennomgang av bedriftens eller foreningens behov for gruppelivsforsikring.