Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Butikkforsikring

Forsikring av din butikk både når det gjelder bygget, driftsrelaterte gjenstander og varer.

En butikk vil nødvendigvis ha behov for en butikkforsikring. Tryg har ulike forsikringer som kan dekke dette, enten det gjelder bygget hvor man har lokalene sine, driftsrelaterte gjenstander eller varene man har i butikken. Våre kundekonsulenter kan ordne en butikkforsikring som passer din butikks behov.

Få et tilbud nå

Se våre anbefalinger for handel-, butikk- og engrosbransjer

Huseierforsikring Næringsbygg er en forsikring som Tryg har utviklet for eiere av næringsbygg. Den forsikrer alt fra små hus som rommer for eksempel en butikk eller et lite verksted til store bygninger som inneholder kontorer, lager, hotellvirksomhet, næringspark eller kjøpesenter. Forsikringen dekker kun bygningen og ikke inventaret (kan tilleggsdekkes) eller virksomheten som foregår i bygningen.

Næringslivsforsikring kan tegnes av mindre og mellomstore bedrifter, og omfatter de vanligste behov for forsikring av maskiner, varer, inventar og løsøre generelt. Forsikringen omfatter økonomisk tap etter skade som skyldes: brann, vann, innbrudd, avbrudd, ansvar, glass, naturskade.

Vi hjelper deg å tegne en butikkforsikring som er til det beste for bedriften. Trygs konsulenter hjelper deg gjerne!