Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Avbruddsforsikring

Forsikringen brukes for å holde liv i bedriften hvis den blir satt ut av spill, for kortere eller lengre tid, etter en større erstatningsmessig skade.

Det tapet som dekkes med en avbruddsforsikring, er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske oppnådde resultatet i avtaleperioden. Forsikringssummen beregnes av budsjettall for det kommende regnskapsår. Tryg kan hjelpe bedrifter med avbruddsforsikring og andre gode forsikringer.

Få et tilbud nå

Ved skade på eiendom (bygning, maskin, varer og løsøre) kan det være viktig å sikre verdier mot ytterligere skade. I mange tilfeller må det også treffes ekstraordinære tiltak for å opprettholde normal drift. Slike tiltak bør treffes i samarbeid med oss. Vi har etablert et kontaktnett med entreprenører innenfor forskjellige fagområder og selskap som har spesiell kompetanse innenfor brann-, vann- og oljeskader.

Se våre anbefalinger for din bransje

Se Trygs bedriftsforsikringer

Som oftest vil vi foreta besiktigelse på skadestedet med egne eller innleide konsulenter. Det er vår erfaring at mange praktiske spørsmål kan løses under den første samtalen eller i forbindelse med besiktigelse av skaden. Dette fører igjen til at du som kunde får et greit og raskt skadeoppgjør.

En avbruddsforsikring kan være en del av Trygs næringslivsforsikring som er tilpasset handels-, service-, kontor og håndverksvirksomheter. Den dekker skader som rammer virksomhetens maskiner, varer og løsøre.