Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Skadeforebygging

Skadeforebygging

Som trygghetsleverandør er vår ambisjon å forebygge at skader oppstår. Dette gjennom rådgivning til våre kunder og samarbeid med sentrale fagmiljø innenfor brann-, trafikk- og drukningsforebygging.

Som bransje har vi en egeninteresse av å forebygge skader og forsikringsnæringen har derfor vært sentral i etableringen av henholdsvis Trygg Trafikk, Brannvernforeningen og Skadeforebyggende Forum.

For Tryg er det skadeforebyggende arbeidet selve grunnpilaren i utøvelsen av vår samfunnsrolle. Gjennom forebyggende prosjekter og partnerskap omsetter vi vår kjernekompetanse til konkrete sårbarhetsreduserende tiltak.

Trygg i trafikken

I samarbeid med Trygg Trafikk har vi satt fokus på å øke hjelmbruken blant barn og unge som sykler til og fra skolen. Målet er å øke hjelmbruken til 80 prosent i løpet av en prosjektperiode på 3 år.

Brannvern

Sammen med Brannvernforeningen gjennomfører Tryg årlig røykvarslerkampanjer rettet mot hytteeiere. Vi samarbeider også om HMS opplæring for borettslag og har utviklet opplæringsmateriell og e-learning løsninger for å sikre best mulig risikohåndtering.

Livredning og svømmeopplæring

Gjennom samarbeidet med Livredningsselskapet støtter Tryg arbeidet med forsterket svømmeopplæring i grunnskolen. Det er utviklet et eget skolemateriell som skal sette lærerne i stand til å undervise barna i livreddende svømmeatferd.

I tillegg jobber Trygs rådgivere, kundeveiledere og risikoingeniører hver dag med å gi våre privat- og bedriftskunder best mulig veiledning om hvordan de unngår skader. Det er skadene som ikke oppstår som ivaretar kundens trygghet.

Hvordan unngå skader?

Les hvordan du unngår skader og uhell i hjemmet, trafikken og på reise.

Samarbeid med Trygg Trafikk

Les mer om vårt arbeid rettet mot barn og ungdom.