Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Skadeforebygging

Skadeforebygging

Som trygghetsleverandør er vår ambisjon å forebygge at skader oppstår. Dette gjennom rådgivning til våre kunder og samarbeid med sentrale fagmiljø innenfor brann-, trafikk- og drukningsforebygging.

Som bransje har vi en egeninteresse av å forebygge skader og forsikringsnæringen har derfor vært sentral i etableringen av henholdsvis Trygg Trafikk, Brannvernforeningen og Skadeforebyggende Forum.

For Tryg er det skadeforebyggende arbeidet selve grunnpilaren i utøvelsen av vår samfunnsrolle. Gjennom forebyggende prosjekter og partnerskap omsetter vi vår kjernekompetanse til konkrete sårbarhetsreduserende tiltak.

Trygghet i trafikken

I samarbeid med Trygg Trafikk har vi satt fokus på å øke hjelmbruken blant hverdagssyklisten. Målet er å øke hjelmbruken til 80 prosent i løpet av en prosjektperiode på 3 år.

Les mer om trygghet på sykkel

Brannsikkerhet

Sammen med Norsk brannvernforening (NBF) gjennomfører Tryg årlig røykvarslerkampanjer rettet mot hytteeiere. Vi samarbeider også om HMS opplæring for borettslag og har utviklet opplæringsmateriell og e-learning løsninger for å sikre best mulig risikohåndtering.

Les mer om brannsikkerhet

Livredning og svømmeopplæring

Gjennom samarbeidet med Livredningsselskapet støtter Tryg arbeidet med forsterket svømmeopplæring i grunnskolen. Det er utviklet et eget skolemateriell som skal sette lærerne i stand til å undervise barna i livreddende svømmeatferd.

Trygghet for kundene våre

Trygs rådgivere, kundeveiledere og risikoingeniører jobber hver dag for å gi våre privat- og bedriftskunder best mulig veiledning om hvordan de unngår skader.

Det er skadene som ikke oppstår, som best ivaretar kundenes trygghet.

Hvordan unngå skader?

Les hvordan du unngår skader og uhell i hjemmet, trafikken og på reise.

Samarbeid med Trygg Trafikk

Les mer om trygghet på sykkel.

Samarbeid med Norsk Brannvernforening

Les om arbeidet for bedre brannsikkerhet på norske hytter.