Trygg trafikk

Samarbeid med Trygg Trafikk

I mange år har Tryg støttet Trygg Trafikks arbeid med opplæringsprosjekter for å rette fokus mot sikker sykling. Målet med samarbeidet er å øke oppmerksomheten rundt trygg bruk av sykkel, og viktigheten av å bruke hjelm – selv for hverdagssyklisten.

Prosjektene har vart i flere år, slik at det har vært mulig å følge tiltak og resultater av arbeidet.  I mange år rettet vi oss spesielt mot barn og unge, og da særlig i forhold til deres bruk av sykkelhjelm på skoleveien. Blant annet har vi bidratt med midler for utvikling av trafikalt grunnkurs for ungdomsskolen.

De senere år har arbeidet fokusert bredt ut mot befolkningen. Vi trenger større fokus på sykkelsikkerhet for «hverdagssyklisten» - han eller hun som kanskje sykler til skolen, jobb eller butikken, og ikke som en del av en treningsøkt. Sammen med Trygg Trafikk har vi fått med oss profilerte personer i Norge for å rette fokus mot viktigheten av å bruke hjelm. Det skal ikke mye til, og det kan utgjøre en stor forskjell. 
Kampanjen har jobbet ut fra tittelen «verre er det ikke» og har vært benyttet i sosial medier til konkrete målgrupper.

Vi er glade for å kunne være en del av Trygg Trafikk sine prosjekter, og tror at også våre kunder finner det meningsfullt at vi bruker ressurser på dette.