Trygg trafikk

Samarbeid med Trygg Trafikk

Sammen med Trygg Trafikk jobber vi for at flere ungdommer skal bruke hjelm, når de sykler til og fra skolen.

Samarbeidet med Trygg Trafikk går mange år tilbake, og dreier seg hovedsaklig om ulike opplæringsprosjekter mot grunnskolen.

I 2010-2013 gjennomførte vi et større prosjekt for å øke andelen ungdomsskoler som stiller krav om bruk av sykkelhjelm til og fra skolen. Vi hadde et mål på 80 prosent, som ble oppnådd i løpet av denne 3 års perioden. I 2013 ble dessuten trafikk innført som eget valgfag i skolen.

Vi er glad for de gode resultatene, men det er viktig å fortsette arbeidet. I 2015 ble det derfor laget en serie med videofilmer som henvender seg til ungdom. På en humoristisk måte setter filmene fokus på ulike sykkelregler og viktigheten av å følge disse for å kunne sykle trygt i trafikken.

Les mer om Sykkelagenten og se videoene på Trygg Trafikk sine nettsider.