Trygg trafikk

Samarbeid med Trygg Trafikk

Tryg har i mange år støttet Trygg Trafikks arbeid med opplæringsprosjekter og innsats for sikker sykling. Vi samarbeider for å skape økt oppmerksomhet rundt trygg bruk av sykkel og for å øke hjelmbruken blant hverdagssyklisten.

I 2010-2013 gjennomførte vi et større prosjekt for å øke andelen ungdomsskoler som stiller krav om bruk av sykkelhjelm til og fra skolen. Vi hadde et mål på 80 prosent, som ble oppnådd i løpet av denne 3 års perioden. I 2013 ble dessuten trafikk innført som eget valgfag i skolen.

Vi er glad for de gode resultatene, men det er viktig å fortsette arbeidet. I 2015 ble det derfor laget en serie med videofilmer som henvender seg til ungdom. På en humoristisk måte setter filmene fokus på ulike sykkelregler og viktigheten av å følge disse for å kunne sykle trygt i trafikken.

Les mer om Sykkelagenten og se videoene på Trygg Trafikk sine nettsider.