Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Skademelding barneforsikring

Disse skjemaene kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut og signeres før innsending til Tryg. Fyll også ut fullmakt på side to i skjemaet, så sikrer du en hurtigere start på vår saksbehandling.

Bruk dette skjemaet hvis du har privat forsikring:

Barneforsikring

Bruk dette skjemaet hvis du har forsikring gjennom forbund/forening:

Barneforsikring (forening)

Utfylt skjema sendes til:
Tryg Forsikring
Personskade
Postboks 7070
5020 Bergen