Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Brukt – men minst like god

Når biler blir skadet kondemnerer Tryg langt færre biler nå enn før. Samtidig blir flere og flere biler reparert med brukte deler. Sirkulærøkonomi og gjenbruk har kommet for å bli, og Tryg skal lede an i forsikringsbransjen - skadeoppgjør skal bli mer bærekraftig.

En arbeider står på et delelager med en bærbar datamaskin

Tryg skal være Nordens mest bærekraftige forsikringsselskap. Dette er en uttalt strategisk målsetting - og det forplikter.
Rune Nilsen, Bærekraftsansvarlig takstmann i Tryg Forsikring

Bedre garantiordning og nyere deler

– Tidligere brukte vi i hovedsak brukte bildeler på biler som var fem år eller eldre når vi reparerte skadede biler. Men nå har garantiordningene blitt betraktelig bedre. Det betyr at vi kan bruke brukte originalbildeler på nyere biler også på en forsvarlig måte, sier Rune Nilsen, bærekraftsansvarlig takstmann i Tryg Norge.

– Det er ingen biler det er viktigere å bruke brukte bildeler på enn de nyeste bilene. Av hensyn til CO2-avtrykket under produksjonen av bilene må vi alle sikre at de går lengst mulig på veien.

Mange lurer på hvordan et slikt skadeoppgjør foregår. Kan jeg selv velge om det skal brukes nye eller brukte bildeler? Og får jeg vite når det settes inn en brukt bildel i stedet for en ny? Senior Bilteknisk inspektør i Tryg, Rune Nilsen forklarer litt mer om hvordan dette foregår.

- Når kundene melder inn en bilskade på Tryg.no får de også informasjon om hvordan vi jobber med bærekraftig reparasjon. Når vi reparerer en bilskade med en eller flere brukte bildeler skjer dette i utgangspunktet alltid i samarbeid med verksted som kommuniserer med kunden. Vi tar utgangspunkt i forsikringsvilkårene våre som sier at vi i hovedsak skal prøve å reparere skaden uten å skifte deler. Hvis enkelte deler ikke lar seg reparere, skiftes de ut med likeverdige brukte eller helt nye deler. Samtidig går vi aldri på kompromiss med bilens sikkerhet når vi velger reparasjonsløsning. Bilen skal repareres til tilsvarende stand som den var før skaden, sier Nilsen og utdyper:

Rune Nilsen, Bærekraftsansvarlig taktsmann i Tryg Forsikring
   Rune Nilsen, Bærekrafts-
   ansvarlig takstmann i Tryg

- Det betyr også at skadede bildeler kan skiftes med brukte originaldeler når det er fornuftig . Men vi stiller tydelige krav til våre leverandører om at gjenbruksdeler skal være av god kvalitet og ikke eldre enn bilen som repareres.

Når du får en brukt bildel i stedet for ny, så er det naturlig å stille spørsmål om garanti. Tryg sin praksis er at du ikke skal komme dårligere ut med brukte deler enn om du hadde fått nye deler.

Uavhengig av garanti på selve delen så har du alltid reklamasjonsrett hvis du mener at reparasjon eller delen ikke er i samsvar med forventningene. Dette reguleres av håndverkerloven som gir fem års reklamasjonsrett. Foreløpig har vi omtrent ikke hatt noen reklamasjoner på slike utførte bilskadereparasjoner hos våre verkstedssamarbeidspartnere, betrygger Nilsen.

Hvis enkelte deler ikke lar seg reparere, skiftes de ut med likeverdige brukte eller helt nye deler. Samtidig går vi aldri på kompromiss med bilens sikkerhet
Rune Nilsen, Bærekraftsansvarlig takstmann i Tryg Forsikring

Sparte 2300 tonn CO2 i fjor

De siste årene har Tryg mangedoblet bruken av brukte bildeler i forbindelse med skadeoppgjør. I snitt gjenbruker vi 43 originaldeler per dag – men ofte er det snakk om flere deler i en og samme forsikringssak.  

For å sette dette i perspektiv, så utgjorde miljøbesparelsene i fjor rundt 2300 tonn CO2 – noe som tilsvarer utslippet fra en bil som kjører 380 ganger rundt jorden.

- Tryg Forsikring i Norge er en pådriver for gjenbruk der hvor det er trygt og gir miljømessig mening. Flere av våre hovedleverandører som skryter av oss sier at Tryg er en sterk bidragsyter til den positive utviklingen av antall brukte originaldeler som brukes i skadereparasjoner, sier Bærekraftspesialist i Tryg Forsikring, Linn Beathe Hæreid.

Linn Beathe Hæreid, Bærekraftspesialist i Tryg
   Linn Beathe Hæreid,
   Bærekraftspesialist i Tryg

Er Tryg gnitne?

Du som kunde tenker gjerne at dette sparer Tryg mye penger på – men sannheten er at det gjør vi faktisk ikke. Gjenbruk av deler tar ned kostnaden på selve delen, men arbeid som lakkering er dyrere på en gjenbruksdel kontra ny del. Besparelser på delekostnader reinvesterer vi også i høyere kostnader på reparasjoner for å kunne unngå kondemnering eller vraking av bilen. Foreløpig er det kun en miljømessig gevinst i denne praksisen, forklarer Hæreid.

- Faktisk er det sånn at forsikringsselskapene nå nærmest konkurrerer om å få tak i de brukte bildelene for å være med å bidra på Paris-målet om CO2-reduksjon. Dette fører til økt etterspørsel som kan føre til økte priser på brukte bildeler, avslutter hun.

Særlig viktig i klimaregnskapet for elbiler

Den norske bilparken skiftes ut fra fossil til elbil i høy fart. Minst 8 av 10 nye biler som selges i Norge er nå elbil. Dette kan være gode nyheter for klimaet, men bildet er ikke så enkelt som folk flest tror. 

– Det mange ikke vet er at CO2-avtrykket for elbiler faktisk er betydelig høyere enn for fossilbiler når de er nye. Det er fordi at det er veldig høyt CO2-avtrykk i selve batteriproduksjonen – som fremdeles bruker veldig mye kullkraft, utdyper Rune Nilsen.

– Etter hvert som en fossil- og elbil går på veien, så jevner CO2-avtrykket seg ut. Fossilbilen øker sitt avtrykk med utslippene fra drivstoff, mens elbilen går på renere og fornybar elektrisk energi. Det betyr at jo lengre elbilene går uten å bli erstattet med ny eller bli vraket, jo mer positivt blir klimaregnskapet for den norske bilparken.

– Det skal også sies at på grunn av verdensbildet med krig, økte kostnader og lange leveringstider, så blir også bildeler på elbiler en viktigere og større del av taksten. Enkelte nye deler har en lang og usikker leveringsdato. Det kan i verste fall føre til at en del elbiler skiftes ut altfor tidlig, forklarer han.

Taper bilen seg i verdi?

Noen kunder er gjerne bekymret for om dette påvirker bilens verdi når man en gang skal selge den. Vil bruk av brukte bildeler forringe bilens verdi?

- Nei, ikke mer enn andre biler som har hatt en skade. Gjenbruksdeler vi bruker er originaldeler som ikke skal gi verditap når de er levert av våre samarbeidspartnere med de kriteriene som Tryg stiller, forklarer Nilsen.

- Vi opplever i det hele tatt svært lite motstand fra våre kunder når det kommer til gjenbruksdeler i reparasjoner. Tvert imot så opplever vi at flere og flere kunder etterspør bærekraftige reparasjoner.

- I vårt arbeid om å bli Nordens mest bærekraftige forsikringsselskap forplikter vi oss til å alltid finne nye, smartere og grønne løsninger. Det å utnytte ressursene best mulig og tenke sirkulærøkonomi er kommet for å bli, og vil påvirke hvordan vi tenker når vi skal erstatte og reparere blant annet bilene våre i fremtiden, avslutter han.

Visste du at: en gjenbruksbildel kun har vært brukt på én bil som er levert fra bilfabrikk med tilhørende standard?