Båter liggende til havn

Medlemsforsikring

Norske Sjø Båtforsikring ikon

Norske Sjø Båtforsikring

Vi forsikrer din motorbåt, vannscooter, seilbåt, robåt, kano og kajakk. Velg selv hvor godt båten skal være dekket. For å få best mulig pris på din forsikring anbefaler vi at du snakker med en av våre rådgivere.

Få et godt medlemstilbud

Kontakt oss

Skreddersydd for KNBF-medlemmer

På vegne av sine medlemmer har KNBF forhandlet frem unike dekninger og god pris på Norske Sjø Båtforsikring. Spesielt for Norske Sjø Båtforsikring er at den dekker hele husstanden din for alle båtulykkesskader i Europa.

  • Personlig løsøre er dekket med inntil 30.000 kroner
  • Slepejolle og ekstra utenbordsmotor dekkes med inntil 30.000 kroner
  • Transport, opphold, hjemreise og ferieavbrudd dekkes

 

Hvor godt vil du være forsikret?

Hvor godt vil du være forsikret?
 

Norske Sjø Båtforsikring

Norske Sjø Båtforsikring er en båtforsikring som dekker det aller meste som kan skje med båten din.

Best dekning

Norske Sjø Båtforsikring Ekstra

Vår beste båtforsikring gir deg bedre dekning og lavere egenandel.

 Beregn pris Beregn pris
Etter ulykke dekkes erstatning ved varig medisinsk invaliditet med inntil 200.000 kroner (500.000 kroner for barn) og inntil 100.000 kroner ved død. For husstanden medlemmer gjelder dekning etter ulykke også i annen båt eller ved ulykke oppstått ved utendørs aktivitet tilknyttet sjø.
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
Ved totalskade har eier av fritidsbåt rett til ny båt av samme merke og modell inkludert utstyr, som den ble levert med som ny fra forhandler, dersom: Skaden inntreffer innen 3 år etter at båten ble kjøpt fabrikk, eller reparasjonsomkostningen overstiger 60% av båtens nyanskaffelsesverdi på skadedagen. Med nyanskaffelsesverdi menes salgspris hos forhandler for tilsvarende merke, modell og utstyr, uten hensyn til forsikringstakers egen rabatter. Erstatningen er begrenset til avtalt forsikringssum. Original kjøpekontrakt må fremlegges.
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja

Kan kjøpes i tillegg:

 

Norske Sjø Båtforsikring

 

Norske Sjø Båtforsikring Ekstra

 

Maskinskade dekker brudd og brekkasje på båtens maskinelle deler samt skade på båtens motor ved varmgang som følge av tilstopping i kjølesystem. For båt med innenbordsmotor kan dekning for maskinskade kjøpes som tillegg til Kasko frem til motor er 14 år. Maskinskade utgår fra første forfall etter båtmotor er 15 år. For båt med utenbordsmotor eller seilbåt kan dekningen kjøpes frem til motor er 11 år, og den utgår fra første forfall etter båtmotor er 12 år.
ja ja

 

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

Ord og uttrykk – Båt

Få et godt medlemstilbud

Ta kontakt med en hyggelig rådgiver for et godt medlemstilbud på forsikring.