Unngå skader på hus

Unngå skader på hus og fritidsbolig i vinterhalvåret

Vinteren kan gi både store snømengder og hard frost. Dette kan medføre problemer som frosne vannrør, snøpresskader på hus, og vannlekkasjer som følge av frostsprengte vannrør.Med litt forberedelser kan disse og andre skader relatert til vinteren enkelt forebygges.

 • Koble fra hageslange og steng av utekran.

 • Sjekk at åpninger som ventiler o.l. er sikret slik at rotter og mus ikke kommer inn i bygget.

 • Rengjør takrenner og nedløpsrør.

 • Sørg for snømåking av tak, balkong og terrasse for å unngå skade på bygningen som følge av snøpress, snøras eller snøsmelting. 

 • Hold utvendige avløp åpne slik at smeltevann kan renne vekk.

 • Sørg for tilstrekkelig oppvarming av huset. Minimum 10-12 grader.

 • Se til at rør i rom uten oppvarming, loft, kjeller og lignende er isolert.

 • Steng hovedstoppekranen om huset står ubebodd eller når du drar på ferie. 

 • Når fritidshuset ikke er bebodd, skal hovedstoppekran for vann være stengt og egen vannpumpe skal være avslått. Innvendige vannledninger og sanitærutstyr skal være nedtappet når det er nødvendig for å unngå frostskade.
   

Nyttige linker

Øk sikkerheten med riktig vedfyring
Forbered bilen på vinteren
Slik kjører du trygt over fjellet

Melde skade?

Meld skade