Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Kvinne på arbeidsplass - Tryg Forsikring

Hvordan håndtere stress på jobb?

Har ikke døgnet ditt nok timer? Opplever du ofte stress? Du er ikke den eneste. Livet er en balansegang mellom å prioritere jobb, familie og venner. Ofte opplever vi at det totale stressnivået blir for stort.

Stress på jobb er vanlig og her har vi noen gode tips til deg som arbeidstaker.

  • Dersom du har symptomer på stress, tenk igjennom arbeidssituasjonen og forsøk å finne ut om årsaken ligger der.
  • Snakk med verneombud og arbeidsgiver dersom du er stresset.
  • Ikke vent med å gjøre noe med problemene.

Hvordan kan arbeidsrelatert stress forebygges?

Arbeidsrelatert stress kan vurderes og forebygges på den samme systematiske måten som benyttes for andre helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen.
Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver kartlegger potensielle kilder til stress i arbeidet, risikovurderer disse og gjør tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Loven krever også at arbeidstakerne skal medvirke i dette arbeidet.

Kontakt oss Tryg Helseportal