Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Håndtere livskriser - Tryg forsikring

Håndtere livskriser

Hvordan bør du som leder på best mulig måte håndtere dine ansattes livskriser? Her gir vi deg noen gode råd. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere andres kriser. Hver enkelt person, og dermed hver enkelt ansatt, reagerer ofte svært ulikt når en krise oppstår.

11 gode råd for å håndtere ansattes livskriser

 • Innkall til en samtale tidlig, altså når du oppdager eller får informasjon om en ansatt som har det vanskelig.
 • Informer om hvorfor du innkaller til denne samtalen; hva skal møtet handle om?
 • La samtalen ha fokus på det som er relevant for jobben.
 • Vær et medmenneske, ikke en terapeut. Du skal ikke løse den ansattes problemer.
 • Vis forståelse for at det vedkomne opplever er vanskelig, men behold fokus på hvordan arbeidsplassen kan bidra i en positiv retning, eksempelvis kolleger, samhold, mestring, engasjerende oppgaver også videre.
 • Sjekk ut hva den ansatte selv tenker, og eventuelt om han eller hun selv har forslag til tiltak.
 • Vær raus med tilrettelegging; vis den ansatte at han eller hun er viktig og ønsket på arbeidsplassen.
 • Vær tydelig på at det er viktig å være på jobb selv om man ikke kan yte 100 %.
 • Informere om eventuelle tilbud gjennom bedriftshelsetjeneste.
 • Følg opp med regelmessige møter - ikke la det bli kun med dette ene.
 • Gjør så godt du kan. Bruk din sosiale kompetanse. Å gjøre et forsøk er langt bedre enn å la det være.

 

Kontakt oss Tryg Helseportal