Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Arbeidsmiljø - Tryg Forsikring

Arbeidstakers ansvar for et godt arbeidsmiljø

Arbeidstakers ansvar for et godt arbeidsmiljø:

Det er viktig for vår psykiske helse å ha en meningsfylt jobb å gå til. Ansvaret for et godt arbeidsmiljø ligger både hos arbeidstaker og arbeidsgiver. Oppleves arbeidssituasjonen din som dårlig, stressfylt og uten mening?

Dette kan bidra til økning av psykisk uhelse, noe som igjen kan føre til økt fravær fra jobb og langtidssykemeldinger. Psykiske lidelser er årsaken til omtrent 20 prosent av det legemeldte sykefraværet. Arbeidsplassen får skylden for 1 av 4 av disse sykefraværene. Alle på arbeidsplassen har et ansvar for arbeidsmiljøet!

Hvordan kan du som arbeidstaker bidra til et godt og meningsfylt arbeidsmiljø? Arbeidstilsynet har utarbeidet disse sjekkpunktene for hvordan du selv kan bidra:

 • Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle.
 • Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det.
 • Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer.
 • Del kunnskap: Del din kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.
 • Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom.
 • Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.
 • Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør.
 • Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din.
 • Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.
 • Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen, vi-følelsen, er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø.

 

Ta initiativ til kommunikasjon:

Arbeidsgiver kan ikke vite at du sliter uten at du kommuniserer nettopp dette! Det arbeidsgiver ikke vet, får han/hun ikke gjort noe med. Derfor snakk med din arbeidsgiver om problemer du opplever for å unngå å bli sykemeldt over tid.

Her er noen punkter du bør tenke på før samtalen med arbeidsgiver for å skape et godt utgangspunkt for tilrettelegging og samarbeid: 

 • Hva slags rutiner finnes for å følge opp sykmeldte på din arbeidsplass? • Hvordan vil du formulere budskapet ditt? 
 • Hva skal du si om dine behov for tilrettelegging? Arbeidsgiver har ikke krav på å vite din diagnose, men dersom du har særskilte behov, må du begrunne dem. 
 • Si ifra tidlig i samtalen hva det er viktig for deg å snakke om. 
 • Sørg for at du får sagt det du vil si, og får svar på det du har behov for å vite. Lag gjerne en liste over noen punkter du vil gjennom.

(Kilder Helsedirektoratet og Virke)

 

Nyttige linker: 

Arbeidsgivers ansvar