Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Arbeidsmiljø - Tryg Forsikring

Arbeidsgivers ansvar for et godt arbeidsmiljø

Arbeidsgivers ansvar for en god arbeidssituasjon for sine ansatte:

Arbeidstaker har medvirkningsplikt, og arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt. For at sykefraværet skal være lavt og antall langtidsfriske høyt, er det en del ting som er viktig for alle:

  • Innflytelse på arbeidssituasjonen.
  • Å føle seg sett, hørt og verdsatt.
  • Å oppleve arbeidet som meningsfylt.
  • Trygghet og en viss grad av forutsigbarhet.
  • Sosial støtte.
  • Passe utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Nok tid og riktig kompetanse til å utføre oppgavene.
  • Å være en del av et positivt arbeidsmiljø.

 

Hva du kan gjøre for å unngå at dine ansatte blir sykmeldt på grunn av psykiske lidelser, og hvordan skal du som arbeidsgiver gå frem dersom det skjer?

Arbeid er bra for helsa. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt omfatter også en plikt til å tilrettelegge for å redusere psykiske belastninger i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver har altså ansvar for å organisere arbeidet slik at arbeidstakere kan være i jobb, og være like friske når de går hjem fra arbeidet som da de kom. Et godt arbeidsmiljø kan virke beskyttende mot psykiske plager, og bidrar til bedre helse for de fleste. Arbeid er med på å gi struktur i hverdagen, skaper tilhørighet, gir mestringsfølelse og økt selvfølelse. Derfor kan sykefravær og oppsigelser bidra til at arbeidstakere med psykiske lidelser blir enda sykere.

 

Ta initiativ til kommunikasjon:

Dersom du vet, eller tror, at en av dine ansatte sliter med angst, depresjon, stress eller andre psykiske utfordringer bør du gjennomføre en samtale med personen.

Konsentrasjonsvansker, samarbeidsproblemer, eller korte hyppige sykefravær kan være tegn på at noe er galt. En støttende samtale kan bidra til å snu en vanskelig situasjon, eller oppdage noen enkle grep for å bedre situasjonen. Men vær obs på at ikke alt kan spørres om!

 

Lovlige og ulovlige spørsmål til den sykmeldte:

Mange ledere er usikre på hvilke spørsmål de kan stille til ansatte som er sykmeldte på grunn av psykisk helse. Den viktigste regelen er forbudet mot å spørre om den ansattes diagnose. Spørsmålene dine må ta utgangspunkt i arbeidsoppgavene og arbeidsplassen. Den ansatte er forpliktet til å fortelle om egen arbeidsevne og tilretteleggingsbehov. Dette vil gi deg informasjon om hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren kan, og ikke kan, utføre.

Ved å legge til rette for en åpen dialog om arbeidssituasjonen vil du normalt få den informasjonen som er relevant for å se mulige løsninger og tilpasninger.

Bruk NAV og andre gode hjelpere ved langvarige sykefravær

Det er mange aktører som har et ansvar for at en arbeidstaker med psykiske lidelser skal komme tilbake i jobb. Du og den ansatte kjenner de konkrete forholdene på arbeidsplassen best, men gjennom dialogmøter kan dere også få gode tips og hjelp fra NAV og sykmelder/lege.

 

(Kilder Helsedirektoratet og Virke)

 

Nyttige linker: 

Arbeidstakers ansvar