Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Pensjonsreformen

Hvorfor trenger vi pensjonsreformen?

Bakgrunnen for pensjonsreformen er først og fremst økt levealder i befolkningen, kombinert med at folk utdanner seg lenger og at mange ønsker å pensjonere seg tidligere. Færre yrkesaktive "midt i livet" - mellom utdanning og pensjonisttilværelse - betyr færre i jobb som skal finansiere økte pensjonsutgifter.

Det bærende prinsippet i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid - både ved at pensjonsutbetalingene blir høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjon, og ved at man kan kombinere jobb og pensjon.

Ny alderspensjon i folketrygden

De nye endringene fører til større valgmuligheter og fleksibilitet med hensyn til uttak av pensjon, eventuelt kombinert med fortsatt jobbing. For mange vil det også føre til lavere pensjon. 
Les mer om endringene på Nordea sine hjemmesider

Endringer i tjenestepensjon

Endringene gir ansatte mulighet til å kombinere arbeid og pensjon fra fylte 62 år, samtidig som tjenestepensjonen kan tas ut fullt eller delvis. 
Les mer om endringene på Nordea sine hjemmesider 

Ny AFP-ordning i privat sektor

Gjennom pensjonsreformen har AFP i privat sektor blitt endret fra en tidlig pensjonsordning til et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. 
Mer informasjon finner du på Nordea sine hjemmesider