Tryg Tilbake- Tryg Forsikring

Tryg Tilbake - en del av personforsikringen i Tryg

Det handler om å komme trygt tilbake på jobb etter en skade.

Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere hvis du blir utsatt for en ulykke. Vi vet at ulykker kan være en stor påkjenning - både fysisk og psykisk. Det er derfor viktig at du føler deg godt ivaretatt i møte med oss.

Den vanskelige tiden etter en ulykke

Tiden etter en ulykke kan oppleves som vanskelig. I tillegg til helseplager som kan kreve behandling og/eller rehabilitering, er det mange praktiske ting å forholde seg til. Dette kan være alt fra kontakt med NAV, arbeidsgiver og forsikringsselskap, til valg av behandling, resultater av medisinske undersøkelser og videre behandlingsforløp. I mange tilfeller strekker sykeforløpet seg over lengre tid enn nødvendig fordi den som er skadet ikke får den hjelp og støtte det er behov for.

Tryg Tilbake – veien tilbake til jobb

I Tryg har vi etablert en tverrfaglig kompetansegruppe som vi kaller Tryg Tilbake. I utvalgte tilfeller hvor sykeforløpet ser ut til å strekke seg over lang tid, kan gruppen ta hånd om deg fra skaden skjer til du er trygt tilbake i arbeid. Vi koordinerer kontakten med alle involverte parter, og vil gi deg råd og veiledning basert på dine behov gjennom hele forløpet. Vi er med deg hele veien, men det er viktig at du selv tar aktivt del i prosessen.

Tryg Tilbake tilbyr

 • Hjelp fra en tverrfaglig gruppe eksperter, som sammen sikrer at du får et best mulig forløp etter ulykken.

 • Din egen handlingsplan, slik at du alltid vet hva som skjer og når det skal skje.

 • Sosialfaglig rådgivning, slik at du kan få oversikt over hvordan det offentlige kan hjelpe deg – for eksempel med sykepenger, arbeidsavklaringspenger, hjelpemidler og tilskudd til medisin.

 • Hjelp til å få oversikt over relevante forsikringer – for eksempel yrkesskadeforsikring, ulykkes- og sykeforsikringer, behandlingsforsikring og pensjonsordninger.

 • Målrettet behandling og hjelp til gjenopptrening ut fra ditt behov, i samarbeid med din egen lege og for eksempel fysioterapeut, legespesialist eller psykolog.

 • Kontakt og samarbeid med NAV og eventuelt deltakelse i møter slik at vi sammen sikrer at du får et best mulig forløp.

 • Rådgivning til arbeidsgiver – for eksempel om helsetjenesteloven, tilrettelagt arbeid og deltidsarbeid, forebygging av ulykker med videre. 

 • Løpende dialog med din arbeidsgiver og eventuelt bedriftshelsetjenesten om hvordan du best mulig kan komme tilbake i arbeid.

 • Løpende veiledning, oppfølgning og coaching.

   

Ring meg opp Få tilbud Send epost

Last ned pdf

Tryg Tilbake Brosjyre  
Tryg Tilbake Faktaark