Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Tryg Tilbake- Tryg Forsikring

Tryg Tilbake - en del av personforsikringen i Tryg

Det handler om å komme trygt tilbake på jobb etter en skade.

Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere hvis du blir utsatt for en ulykke. Vi vet at ulykker kan være en stor påkjenning - både fysisk og psykisk. Det er derfor viktig at du føler deg godt ivaretatt i møte med oss.

Den vanskelige tiden etter en ulykke

Tiden etter en ulykke kan oppleves som vanskelig. I tillegg til helseplager som kan kreve behandling og/eller rehabilitering, er det mange praktiske ting å forholde seg til. Dette kan være alt fra kontakt med NAV, arbeidsgiver og forsikringsselskap, til valg av behandling, resultater av medisinske undersøkelser og videre behandlingsforløp. I mange tilfeller strekker sykeforløpet seg over lengre tid enn nødvendig fordi den som er skadet ikke får den hjelp og støtte det er behov for.

Tryg Tilbake – veien tilbake til jobb

I Tryg har vi etablert en tverrfaglig kompetansegruppe som vi kaller Tryg Tilbake. I utvalgte tilfeller hvor sykeforløpet ser ut til å strekke seg over lang tid, kan gruppen ta hånd om deg fra skaden skjer til du er trygt tilbake i arbeid. Vi koordinerer kontakten med alle involverte parter, og vil gi deg råd og veiledning basert på dine behov gjennom hele forløpet. Vi er med deg hele veien, men det er viktig at du selv tar aktivt del i prosessen.

Tryg Tilbake tilbyr

 • Hjelp fra en tverrfaglig gruppe eksperter, som sammen sikrer at du får et best mulig forløp etter ulykken.

 • Din egen handlingsplan, slik at du alltid vet hva som skjer og når det skal skje.

 • Sosialfaglig rådgivning, slik at du kan få oversikt over hvordan det offentlige kan hjelpe deg – for eksempel med sykepenger, arbeidsavklaringspenger, hjelpemidler og tilskudd til medisin.

 • Hjelp til å få oversikt over relevante forsikringer – for eksempel yrkesskadeforsikring, ulykkes- og sykeforsikringer, behandlingsforsikring og pensjonsordninger.

 • Målrettet behandling og hjelp til gjenopptrening ut fra ditt behov, i samarbeid med din egen lege og for eksempel fysioterapeut, legespesialist eller psykolog.

 • Kontakt og samarbeid med NAV og eventuelt deltakelse i møter slik at vi sammen sikrer at du får et best mulig forløp.

 • Rådgivning til arbeidsgiver – for eksempel om helsetjenesteloven, tilrettelagt arbeid og deltidsarbeid, forebygging av ulykker med videre. 

 • Løpende dialog med din arbeidsgiver og eventuelt bedriftshelsetjenesten om hvordan du best mulig kan komme tilbake i arbeid.

 • Løpende veiledning, oppfølgning og coaching.

   

Få tilbud Send epost

Last ned pdf

Tryg Tilbake Brosjyre  
Tryg Tilbake Faktaark

 

 • En god historie fra Tryg Tilbake

  Christian er 50 år. Han arbeider som selvstendig næringsdrivende håndverker. Han blir utsatt for en skiulykke som medførte en større skade av skulder.

  Christian sin historie
 • Enda en god historie fra Tryg Tilbake

  Fredrik (55) pådro seg et brudd i venstre hånd januar 2020. Han arbeider med montering av spesialpumper i et mindre firma. Bruddet viste seg å bli komplisert og det var ikke mulig å gjenvinne full funksjon i håndleddet.

  Fredrik sin historie