Landbruksforsikring

Landbruksforsikring

En landbruksforsikring kan kjøpes for gårdsbruk som er i drift.

Få tilbud

Ring meg opp

Vår landbruksforsikring er fleksibel og kan tilpasses. Sjekk hva du har behov for og be om pris.

Hva dekker en landbruksforsikring?

En landbruksforsikring skal sikre gårdens behov for skadeforsikring. Forsikringen kan dekke både private bygninger, driftsbygninger, husdyr og løsøre. Du kan også forsikre deg mot driftsavbrudd og yrkesskade eller sykdom hos ansatte. 

En landbruksforsikring kan dekke:

    • Driftsbygninger (inkluderer fastmontert produksjonsutstyr)

    • Gårdens løsøre (maskiner, redskaper, husdyr, avling, fôr, gjødsel og andre lagervarer og produksjonsmidler)

    • Yrkesskade eller sykdom hos ansatte

    • Driftsavbrudd