Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Kritisk sykdomsforsikring - dekninger og egenandel

Kritisk sykdomsforsikring omfatter 16 diagnoser:

 • Kreft

 • Hjerteinfarkt

 • Hjerteklaffeil

 • By pass/ACB-operasjon

 • Hjerneslag

 • Hjernesvulst

 • Multippel Sklerose (MS)

 • Muskelatrofi

 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

 • Nyresvikt med behov for dialyse

 • Organsykdommer med behov for transplantasjon

 • Colostomi (Utlagt tarm)

 • Parkinson før fylte 60 år

 • Blindhet

 • Døvhet

 • Afasi

   

Kritisk sykdomsforsikring kan kjøpes for:

 • ansatte under 67 år

 • bosatt i Norge

 • medlem av norsk folketrygd

   

Forsikrede må avgi helseerklæring. Opplysningene kan danne grunnlag for reservasjon for enkelte sykdommer og tilstander, eller for å avslå forsikringsdekningen

 

Egenandel:

Det er ingen egenandel på kritisk sykdomsforsikring.

Tilbake til Kritisk sykdomsforsikring