Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Kritisk sykdomsforsikring - dekninger og egenandel

Kritisk sykdomsforsikring omfatter 16 diagnoser:

 • Kreft

 • Hjerteinfarkt

 • Hjerteklaffeil

 • By pass/ACB-operasjon

 • Hjerneslag

 • Hjernesvulst

 • Multippel Sklerose (MS)

 • Muskelatrofi

 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

 • Nyresvikt med behov for dialyse

 • Organsykdommer med behov for transplantasjon

 • Colostomi (Utlagt tarm)

 • Parkinson før fylte 60 år

 • Blindhet

 • Døvhet

 • Afasi

   

Kritisk sykdomsforsikring kan kjøpes for:

 • ansatte under 67 år

 • bosatt i Norge

 • medlem av norsk folketrygd

   

Forsikrede må avgi helseerklæring. Opplysningene kan danne grunnlag for reservasjon for enkelte sykdommer og tilstander, eller for å avslå forsikringsdekningen

 

Egenandel:

Det er ingen egenandel på kritisk sykdomsforsikring.

Tilbake til Kritisk sykdomsforsikring