Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Kredittforsikring

Kredittforsikring er et produkt for bedrifter som tilbyr sine kunder kreditt.

Med kredittforsikring fra Tryg Garanti er din virksomhet sikret hvis dine kunder ikke betaler sine regninger. Du får dekket inntil 90% av tapet og vi gir deg en kontinuerlig overvåking av kredittrisikoen knyttet til dine kunder.

Tryg Garanti er en del av Tryg Forsikring.

Se mer på Tryg Garanti sin hjemmeside.