Garantiforsikring

Garantiforsikring er for virksomheter som skal stille sikkerhet i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt.

Garantiforsikring brukes typisk innenfor byggebransjen, hvor du som entreprenør skal stille sikkerhet overfor byggherre i forbindelse med utførelse av et arbeid.

Også innenfor den ordreproduserende industri kan du bruke garantiforsikring, hvis du som produsent skal stille garanti overfor kjøperen i forbindelse med en leveranse.

En garanti sikrer mottakeren hel eller delvis erstatning, hvis din virksomhet ikke kan oppfylle betingelsene i kontrakten.

Tryg Garanti er en del av Tryg Forsikring. Tryg Garanti er spesialister i garantiutstedelse og tilbyr flere forskjellige typer garantier både i Norge og i utlandet.

 

Les mer på www.tryggaranti.no