Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Kom i gang med HMS

Gratis undervisningsopplegg om HMS-arbeid for styremedlemmer i borettslag, sameier og andre boligselskaper.

Tryg Forsikring og Norsk brannvernforening har utarbeidet et undervisningsopplegg som består av:

Her får du som styremedlem i et boligselskap en grunnleggende innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og noen enkle verktøy/metoder for å komme i gang med HMS-arbeidet.

Vi ønsker at dette skal bidra til bedre kunnskap om og økt fokus på et viktig ansvarsområde for styremedlemmer i boligselskaper. Vi håper opplegget inspirerer og utfordrer styrene til å jobbe aktivt med forebygging av brann, vannskader, personulykker og andre uønskede hendelser.