Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Internkriminalitet

Hele 28 % av norske bedrifter har opplevd utro medarbeidere, viser Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge for 2015.

Gjennomfører din bedrift alle nødvendige kontrolltiltak? Hva og hvem skal kontrolleres?

Skan-kontroll og Tryg Forsikring tilbyr kontrollprogram og kriminalitetsforsikring som styrker arbeidet mot intern kriminalitet i bedriften, og dekker ved interne tyverier og underslag.

Kontrollprogram fra Skan-kontroll

Kontrollprogrammet utformes på bakgrunn av virksomhetens størrelse, tradisjonelle underslags- og tyverimetoder, samt krav til sikkerhetsopplæring etter arbeidsmiljølovens §3-2.

krim_venstrejpg

Kriminalitetsforsikring – inntil kr 500.000 

Forsikringen dekker interne tyverier og underslag utført av ansatte med inntil 500.000 kroner. Egenandelen er 15.000 kroner. Ved avdekket intern kriminalitet utbetaler Tryg oppgjør innen 10 virkedager fra Skan-kontrolls dokumentasjon er mottatt. 

Få tilbud på forsikring Ring meg opp