Utvidet funksjonalitet Min Bedrift

Vi har utvidet funksjonaliteten i Min Bedrift til å også gjelde følgende:

  • Bli papirløs kunde

  • Endre status på papirløs avtale fra JA til NEI, eller fra NEI til JA. 

  • Mulighet for å vise alle standardvilkår. 

  • Eksportere avtalen til Excel

  • Endre ønsket varslingsmåte. (sms, og/eller e-post)

  • Legge til en Min bedrift bruker. (Ved endring av navnefeltet, kontakt oss.)


Logg inn Min Bedrift