Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Uføreforsikring

Uføreforsikringen sikrer deg og familien økonomisk hvis du blir ufør. En uføreforsikring kan bestå av to ulike typer utbetaling, en engangserstatning (uførekapital) og månedlige utbetalinger (uførepensjon).

Uførekapital – engangserstatning ved varig arbeidsuførhet

Uførekapital er en skattefri engangserstatning som betales ut hvis du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør, og tidligst to år etter arbeidsuførheten inntrådte.

Uførepensjon – månedlige utbetalinger

Uførepensjon sikrer deg månedlige utbetalinger som kompensasjon for inntektstap som følge av varig arbeidsuførhet. Utbetales månedlig etter minst 50 prosent sammenhengende arbeidsuførhet i 12 måneder, dersom man da vurderes som fortsatt arbeidsufør.

Hele den avtalte forsikringssummen utbetales ved minimum 50 prosent uførhet (ikke bare ut fra prosentvis uførhetsgrad). Utbetaling fortsetter så lenge du er ufør (inntil du er 67 år).

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Les mer om vår livsforsikring mot arbeidsuførhet her

Prøv vår livsforsikringsguide her

Få et tilbud på uføreforsikring

Annen anbefalt livsforsikring:

Andre relaterte forsikringer: