Uføreforsikring

Med en uføreforsikring slipper du å uroe deg for økonomien når du har nok av andre bekymringer.

En uføreforsikring kan bestå av to typer utbetaling. Uføreforsikringen sikrer deg og familien økonomisk hvis du blir ufør. Vår uføreforsikring kan bestå av både en engangserstatning (uførekapital) og månedlige utbetalinger (uførepensjon).

Uførekapital – engangserstatning ved varig arbeidsuførhet

Uførekapital er en skattefri engangserstatning som betales ut hvis du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør, og tidligst to år etter arbeidsuførheten inntrådte.

Uførepensjon – månedlige utbetalinger

Uførepensjon sikrer deg månedlige utbetalinger som kompensasjon for inntektstap som følge av varig arbeidsuførhet. Utbetales månedlig etter minst 50 prosent sammenhengende arbeidsuførhet i 12 måneder, dersom man da vurderes som fortsatt arbeidsufør.

Hele den avtalte forsikringssummen utbetales ved minimum 50 prosent uførhet (ikke bare ut fra prosentvis uførhetsgrad). Utbetaling fortsetter så lenge du er ufør (inntil du er 67 år).

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

  • Du kan kjøpe uførekapital hvis du er mellom 14 og 49 år.

  • Du kan kjøpe uførepensjon hvis du er mellom 26 og 49 år, og har minimum 100 000 kroner i årsinntekt.

  • Uførerente kan etableres fra 18 år dersom kunden har boliglån i Nordea.

  • Utbetalingen kan være inntil 30 % av inntekten din, maksimert til kr 200 000 per år.

Les mer og bestill tilbud her

Få tilbud på uføreforsikring:

Få et tilbud – helt enkelt Beregn pris Ring meg opp

Annen anbefalt livsforsikring:

Andre relaterte forsikringer:

Barneforsikring
Ulykkesforsikring
Behandlingsforsikring
Kritisk sykdomsforsikring
Inntektsforsikring