Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

Skadeforsikring

En skadeforsikring gir def et sikkerhetsnett mot personlig økonomisk ruin dersom ulykken rammer.

De fleste av oss kjøper skadeforsikring for huset, innboet, bilen og andre dyre eiendeler. Vi forsikrer også vår alderdom, helse og våre liv gjennom pensjons-, livs- og ulykkesforsikringer.

Grunntanken i forsikring er at en gruppe mennesker går sammen i et fellesskap. Blir du utsatt for et uhell eller ulykke, får du dekket ditt økonomiske tap i samsvar med forsikringsavtalen.
Beregn pris – 10 % nettrabatt

Trygs skadeforsikringer

En skadeforsikring i Tryg utformes slik at den skal dekke kundens behov samtidig som den kan tilbys til en fornuftig pris. Hva kunden betaler bestemmes både av sannsynligheten for at en skade inntreffer, og av erstatningsbeløpet som angis i avtalen. I motsetning til offentlige trygder, er de fleste private forsikringsavtaler frivillige. Du kan selv bestemme hva du vil forsikre og hva slags forsikringsavtale du vil ha. Se hvilke forsikringer vi tilbyr.

Noen risikoer har myndighetene bestemt at vi må forsikre. Det er for eksempel lovpålagt å ha ansvarsforsikring på motorkjøretøy. Yrkesskadeforsikring av arbeidstakere er også bestemt ved lov. Har du lån på huset ditt, vil långiver kreve at huset er forsikret.

Liv og arbeidsevne er den aller største verdien vi har. Folketrygden sørger for grunntrygghet ved sykdom, alderdom og død. Men for mange vil ytelsene bli for små i forhold til tidligere inntekt. Derfor bør vi supplere ytelsene med private forsikringer, som en skadeforsikring. Se våre personforsikringer.
 

Få et tilbud - helt enkelt