Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Næringslivsforsikring

Forsikringen kan tegnes av alle bedrifter, og omfatter de vanligste behov for forsikring av maskiner, varer, inventar og løsøre generelt.

Trygs næringslivsforsikring er tilpasset handels-, service-, kontor og håndverksvirksomheter. Den omfatter maskiner, varer og løsøre, og har utvidelsesmuligheter.

 

Få et tilbud nå

Tryg sin næringslivsforsikring har tre hovedområder som kan dekkes:
 

  1. Ting - økonomisk tap etter erstatningsmessig skade på maskiner, løsøre og varer.
     
  2. Avbrudd - tap som følge av driftsavbrudd etter tingskade eller naturskade i inntil 12 måneder.
     
  3. Ansvar - dekker det rettslige erstatningsansvar du som leietaker eller bruker av kontorlokaler kan komme i.
  • Bedriftsansvar omfatter erstatningsansvar bedriften kan bli pålagt.
  • Produktansvar omfatter erstatningsansvar som følge av skade bedriftens produkter har voldt.

 

Forsikringen dekker også skader ved brann, naturskade, vann, tyveri, hærverk og ran, og brudd på glassruter og skilt.

Kontakt oss for en gjennomgang av bedriftens eller foreningens behov for næringslivsforsikring.