Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Lastebilforsikring

Tryg kan tilby deg ansvarsforsikring som er pålagt, og tilleggsforsikringer som kan være fornuftige å ha.

Vi hjelper deg med å tilpasse en lastebilforsikring som vil dekke dine behov som eier av lastebil. En lastebilforsikring må bestå av ansvarsforsikring. I tillegg kan eventuell delkasko, kasko og andre tilleggsdekninger velges. Ansvarsforsikring er påbudt å tegne for alle registrerte biler, men det er valgfritt hvilke andre forsikringer en ønsker utover dette.

Få et tilbud nå

For lastebileiere som transporterer gods for andre kan godsansvarsdekning være aktuell. Dekningen bygger på lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974. Den dekker sikredes rettslige ansvar som bileier eller fraktfører for skade på eller tap av gods, oppstått under lasting, kjøring til bestemmelsesstedet og lossing. Dekker også følger etter forsinket levering.

For firmaer som kjøper eller selger varer kan en egen transportforsikring tegnes.

Vi hjelper deg å tegne en lastebilforsikring som er til det beste for bedriften. Trygs konsulenter hjelper deg gjerne!