Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Kontorforsikring

Forsikring av utstyr som driftsrelaterte gjenstander, varer og datautstyr på ditt kontor.

Trygs kontorforsikring består av ulike forsikringer som vi setter sammen etter ditt behov. En kontorforsikring kan inneholde forsikring for driftsrelaterte gjenstander, varer og datautstyr.

Få et tilbud nå

1. En forsikring som omfatter driftsrelaterte gjenstander

Maskiner, inventar og løsøre består av de fleste gjenstander i en virksomhet som er driftsrelatert. Varer må forsikres spesielt. Eiendelene kan forsikres mot brannskade, vannskade, innbruddsskade, naturskade og/eller ansvarsskade. Trygs kombinerte forsikring av maskiner, inventar og løsøre er tilpasset de fleste virksomheters behov.

2. I de fleste bedrifter finnes varer som kan utsettes for skader

Dette kan være råmateriale, halvfabrikata, varer i arbeide, ferdige varer, hjelpestoffer, driftsmateriell, emballasje eller brennstoff. Varene kan forsikres mot brannskade, vannskade, innbruddsskade, naturskade og/eller ansvarsskade. Tryg forsikrer også varer under transport.

3. Forsikring av datautstyr

Stasjonært datautstyr er forsikret mot brann, vann og tyveri. EDB-utstyret kan forsikres med en kasko-dekning, som kun dekker ytre skader på utstyret. Bærbart utstyr som tas med på oppdrag og reiser kan medforsikres og er da dekket mot skader som skyldes brann, vann og tyveri. Rekonstruksjon av data og programvare er medforsikret.

Vi hjelper deg å tegne en kontorforsikring som er til det beste for bedriften. Trygs konsulenter hjelper deg gjerne!

Få et tilbud nå