Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Byggeforsikring

Vår byggeforsikring gjelder på årsbasis for alle dine prosjekter.

Er du håndverker eller entreprenør bør du ha en god byggeforsikring for arbeidet ditt.

Byggeforsikringen gir deg erstatning hvis arbeidet ditt blir rammet av en uforutsett og plutselig skade eller naturskade.

Få et tilbud

Byggeforsikringen dekker:

  • Bygge- og montasjearbeid

  • Anleggsarbeid

  • Rehabilitering, ombygging, reparasjon

  • Materialer og utstyr

  • Arbeid bekostet og utført av byggherre

Mer om dekninger og egenandeler

PS! Dersom du ønsker en byggeforsikring som kun dekker et enkeltprosjekt innen bygg, anlegg eller montasje, kan du kjøpe prosjektforsikring fra Tryg.