Boligforsikring

Boligforsikring – forsikringer for bolig og innbo

En god boligforsikring er svært viktig, men det kan være vanskelig å få oversikt over hva du trenger. Det finnes mange typer boligforsikring:

  • En husforsikring (villaforsikring) dekker selve bygningen. Hos oss kan du velge mellom en standard husforsikring eller vår beste husforsikring som dekker enda flere tilfeller. 

  • En huseierforsikring kan tegnes for bygninger med mer en tre boenheter og for næringsbygg. Bor du i borettslag eller sameie er bygningen gjerne dekket av en felles huseierforsikring.

  • En innboforsikring forsikrer eiendelene du har hjemme. Hos oss kan du velge mellom en standard innboforsikring eller vår beste innboforsikring som dekker flere tilfeller.

  • En råte- og skadedyrforsikring gir erstatning ved skade som skyldes treødeleggende råtesopp, ekte hussopp og skadeinsekter. Du får også dekket bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter. Hussopp og råte er forholdsvis vanlige skader, og dekkes ikke av en ordinær husforsikring.

Hvordan får jeg en billigere boligforsikring?

Det er mye du kan gjøre for å få en billigere boligforsikring. Samler du tre eller flere forsikringer hos oss, får du både rabatt og andre fordeler gjennom Tryg Pluss. Du kan også få en billigere forsikring ved å gjennomføre ulike sikkerhetstiltak (f.eks. boligalarm).