Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Bagasjeforsikring

Trygs bagasjeforsikring dekker skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran og skadeverk og merutgifter som påløper ved forsinket bagasje.

I tillegg dekkes tap av billetter, pass og penger av Trygs reiseforsikring.

Sjekk pris på reiseforsikring

Sjekk pris raskt og enkelt – 10 % nettrabatt