Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Nye regler for elsparkesykler

22. januar i år meldte Samferdselsdepartementet ut at de gjør markante innstramninger for bruken av elsparkesykler fra våren 2022. Bakgrunnen for vedtaket er antall uhell med alvorlige personskader og ikke minst konfliktnivået mellom elsparkesykler og andre trafikanter.

Vi ser to føtter med joggesko ved siden av en elsparkesykkel

PS! Dette er en artikkel skrevet tidlig i 2022. Nederst i artikkelen finner du link til informajson om vår nye el-sparkesykkelforsikring.
Her kan du lese mer oppdatert informasjon om el-sparkesykkel:

 

Tryg Forsikring i april i år gjennomført en spørreundersøkelse via YouGov hvor vi har stilt en rekke spørsmål til kjennskap og holdninger rundt bruken av elsparkesykler. Vår undersøkelse viser at kun to av ti kjenner til de nye reglene for elsparkesykler, mens syv av ti ikke gjør det.

Dette er de nye reglene for elsparkesykler:

  • Promillegrense på 0,2
  • Omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn»
  • Nedre aldersgrense for barn på 12 år
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år

Stor enighet om promillegrense

I og med at svært mange av personskadene på elsparkesyklister oppstår i påvirket tilstand, innføres det altså samme promillegrense som for bilister. Sammenhengen mellom rus og stygge ulykker er ifølge Samferdselsdepartementet tydelig, og vår spørreundersøkelse viser at folk virker å støtte opp om endringen. På spørsmål om det bør innføres en promillegrense svarer nemlig kun 8% nei, mens hele 83% av de spurte ønsker dette velkommen.

Vil ha strengere aldersgrense

Regjeringen innfører en aldersgrense på minst 12 år for å kjøre elsparkesykkel eller lignende kjøretøy. Bakgrunnen for dette er ikke antall personskader, men at de yngste trafikantene mangler trafikkforståelse og evne til å vurdere risiko.

Hele 83% av de spurte ønsker å innføre nedre aldersgrense for elsparkesykkel, og de fleste synes den bør gå ved 16 år. Av de spurte ønsket 44% en 16-års aldersgrense, mens 20% ønsket en 18-års grense. Kun 6% av de spurte var imot innføring av aldersbegrensning.

For barn mellom 12 og 15 år innføres det i tillegg et påbud om hjelmbruk ved kjøring på elsparkesykkel. 8 av 10 spurte støtter denne regelendringen.

Ytterligere regelforslag sendt på høring

Endringene nevnt over er altså meldt ut som et vedtak – mens andre endringsforslag er sendt ut på høring til en rekke samfunnsaktører som Statens Vegvesen, utvalgte forsikringsselskap, Politidirektoratet, Tryg Trafikk i tillegg til samtlige kommuner i Norge.

Forslaget som er sendt på høring går enda lengre i innstramningene, men er altså ikke vedtatt. De foreslåtte endringene er:

  • Forbud mot å kjøre på fortau – som igjen vil føre til en enda høyere aldersgrense når elsparkesykler må ferdes i trafikkert bilvei.
  • Forslag om at elsparkesykler skal omfattes av bilansvarsloven. Dette er for å sikre erstatning dersom man påfører andre skade. Her vil det måtte komme lovendringer som skiller mellom leid og selveid elsparkesykkel.
  • Tap av førerrett ved brudd på promillegrensen. Forslaget går ut på å ha lignende regler som for moped hvor man blir fratatt retten til å kjøre for et bestemt tidsrom.

I vår undersøkelse svarer halvparten, 5 av 10, at det bør bli forbud mot å bruke elsparkesykkel på fortau, mens 3 av 10 er imot et slikt forbud.

– Innføringen av nye regler som også omfatter en promillegrense håper vi medvirker til langt færre skader enn tidligere, ikke minst alvorlige personskader. Sammen med innføring av begrensinger i utleievirksomhet i de store byene tror vi det skadeomfanget kan gå kraftig ned. Forhåpentligvis er det nå slutt på at hundrevis av personer havner på skadelegevakten hver uke på sommeren, etter å ha skadet seg på elsparkesykkel, svært mange i beruset tilstand. I tillegg håper vi obligatorisk ansvarsforsikring blir innført. Vi i Tryg har lenge vært en pådriver for at spesielt utleiere av elsparkesykler burde vært pålagt å forsikre kundene sine, slik det for eksempel er med leiebil, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.