Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Viktig å vite om el-sparkesykler

Mange har fått med seg at det har kommet nye regler for el-sparkesykkel. Men vet du hva som gjelder og fra når? Vi gir deg oversikten.

Elsparkesykkel

Nye regler fra juni i år

Fra og med 15. juni trådte nye krav til bruk av el-sparkesykkel i kraft. Disse tok hånd om de største bekymringene rundt sikkerhet. Det ble innført promillegrense, nedre aldersgrense på 12 år samt påbud om hjelm for førere under 15 år. Det kan du lese mer om via linken over.
Samtidig ble el-sparkesykkel omklassifisert til «liten elektrisk motorvogn». Utleiefirmaene har fått dispensasjon frem til 1. september med å få på plass en forsikringsordning, mens de privateide el-sparkesyklene har blitt unntatt forsikringsplikten frem til 1. januar 2023.
 

Privateide el-sparkesykler må forsikres

Fra 15. juni i år defineres el-sparkesykkel altså som en elektrisk motorvogn. Det betyr at den omfattes av bilansvarsloven og at du fra 1. januar 2023 er pliktig å forsikre kjøretøyet. Dette gjelder ikke el-sykler, som fremdeles vil være regulert som en vanlig sykkel.

Frem til en slik forsikringsordning er på plass, vil eventuelle skader man påfører andre personer som man kommer i ansvar for eller eiendeler være dekket av innboforsikringen din. Dette innebærer også at barn vil være dekket på foreldrenes innboforsikring frem til 1. januar 2023. Det vil også gjelde barn som bor på studieplass og som ikke har meldt flytting til egen adresse.

Som et resultat av at el-sparkesykkel ikke lenger defineres som en sykkel, men som en elektrisk motorvogn, jobber forsikringsbransjen med å komme opp med en felles løsning for å tilrettelegge for denne forsikringsplikten.

PS! Tryg har lansert en egen forsikring for el-sparkesykler hvor du kan få dekket både ansvar, kasko og førerulykke i god tid før årsskiftet. Du kan lese mer om beregne pris på forsikringen her.

Utleiefirmaene sitt ansvar å forsikre leie-syklene

Allerede fra september i år vil det være krav til utleiere om bilansvarsforsikring inkludert i leien. Det betyr at når du eventuelt leier en el-sparkesykkel fra Ryde, Tier, Voi eller lignende, så vil du være forsikret for eventuell skade du påfører andre, andres eiendeler eller deg selv. Med andre ord trenger du ikke kjøpe en egen forsikring så lenge du kun leier el-sparkesykkel.

Ulovlige el-sparkesykler enda mer ulovlig

El-sparkesykler som går fortere enn 20 km/t er ulovlige. Derfor vil det etter 1. januar heller ikke bli mulig å forsikre disse. Det betyr at hvis man kjører på noen med en ulovlig el-sparkesykkel kan en i verste fall selv måtte betale for skaden. Og hvis fører er under 18 vil det være foreldrene som står ansvarlig. Personskade på fører vil da ikke være dekket.

Det er også nye bestemmelser på hvor stor en lovlig el-sparkesykkel kan være. Den kan ikke bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm. Maks egenvekt er 70 kg. Og maksimum hastighet er som nevnt 20 km/t. Det er heller ikke lovlig med sete.

Les mer om hva som er en lovlig og ulovlig el-sparkesykkel her.

Skal kunne identifiseres

Forsikringsselskapene vurderer å lage et register slik at el-sparkesykler kan identifiseres og at eier kan spores. Det blir ikke krav til typisk kjennemerke, men en eller annen form for identifisering blir helt nødvendig. Dette betyr at el-sparkesykler uten serienummer også kan bli ulovlige. Bakgrunnen for dette er den nye forskriften som i §5-2 sier: «Liten elektrisk motorvogn skal være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer».

Ikke forbud på fortau – men…

Det har også vært mye debatt om å forby el-sparkesykler på fortau, men dette har ikke blitt vedtatt. Det er lov å kjøre på fortau når «gangtrafikken er liten og bruken ikke medfører fare eller er til hinder for gående» (§20-3, trafikkreglene). Det innebærer også at all passering av fotgjengere skal skje i god avstand og aldri over 6 km/t så lenge man kjører i fotgjengerområder. 

Det som man også skal være obs på er at lokale myndigheter har full anledning til å definere hvor man har lov og ikke lov til å kjøre el-sparkesykkel. Det vil si at det kan bli lokal skilting og soneregulering med forbud hvor politiet også kan gi bøter.