1. Tryg Magasinet

Avbestillingsforsikring – en del av reiseforsikringen din

Har du bestilt en reise, men blir forhindret fra å dra, kan du i mange tilfeller få dekket utgiftene dine. Våre reiseforsikringer inkluderer avbestillingsforsikring.

Bilde av en familie på flyplass

Hva dekker avbestillingsforsikringen?

Avbestillingsforsikringen erstatter det du har betalt for reise og overnatting. Dette kan typisk være flybilletter, hotell og leiebil. Billetter til kultur- og idrettsarrangement i forbindelse med en reise dekkes også.

Når kan avbestillingsforsikringen brukes?

Det er flere tilfeller som gir rett til erstatning ved avbestilling av reise.

Avbestilling dekkes ved

 • Akutt sykdom
 • Ulykke
 • Dødsfall

De ovennevnte tilfellene dekkes når de inntreffer:

 • Den som er forsikret
 • Den forsikrede sin nærmeste familie
 • Reisefølget til den forsikrede. Man må ha samme reisemål og samme reiseperiode
 • Nærmeste familie til eneste reiseledsager

 

Andre tilfeller som kan gi rett til erstatning

 • Endring av fastsatt dato for behandling/operasjon på sykehus som er medisinsk nødvendig
 • Skade på forsikrede sin egen bolig, hytte, kontor, næringseiendom eller forretning slik at det er nødvendig at sikrede er til stede
 • Forsikrede eller forsikredes eneste reiseledsager sin nærmeste familie er meldt savnet
 • Reisemålet anses som farlig og det frarådes å reise dit

Med nærmeste familie mener vi den forsikredes ektefelle eller registrerte samboer. Vi anser også både den forsikrede og ektefellen/samboeren sine foreldre (med eventuell ektefelle/samboer), barn, søsken (med eventuell ektefelle), besteforeldre, onkler/tanter og søskenbarn som nærmeste familie. Det samme gjelder personer som den forsikrede har barn med.

 

Vi har ikke øvre aldersbegrensning for dekning av avbestilling av reise. Hjemmeboende barn er dekket av familiens reiseforsikring ut forsikringsåret barnet fyller 21 år. Vær oppmerksom på at vår bedriftsreiseforsikring kun dekker barn frem til barnet er fylt 21 år.

 

Les mer om reiseforsikring

 

Viktig å vite ved langvarig sykdom

Vi vet at du som er langvarig eller kronisk syk også kan ha glede av å reise. Da kan det være godt å vite at vi dekker avbestilling grunnet uventet akutt og alvorlig forverring av sykdommer og lidelser som var kjent før reisen ble kjøpt. For å være på den sikre siden kan det være lurt å ta en prat med legen før du bestiller reisen. Dersom du skulle bli forhindret fra å reise fordi du opplever akutt og alvorlig forverring, vil du ha bruk en legeerklæring som bekrefter endringen i sykdomsbildet.

Med forsikring hos oss skal du føle deg trygg uansett hvor i verden du befinner deg. Dersom sykdommen forverres uventet og akutt mens du er på reise i utlandet, dekker reiseforsikringen sykehusutgifter, behandling og hjemreise. Du kan også få erstatning for reisedager som ikke er benyttet grunnet innleggelse på sykehus, eller fordi du må holde sengen hele dager etter ordre fra legen.

Dersom en fastsatt dato for behandling eller operasjon endres slik at reisen ikke kan foretas dekker vi avbestilling. Datoen må være fastsatt før reisen bestilles. Operasjonen/behandlingen må være planlagt utført på et sykehus og være medisinsk nødvendig. Hvis sykehusoppholdet eller behandlingen tar lengre tid enn forventet derimot dekker vi ikke avbestilling på grunn av det.

 

Det er farlig å reise dit du skal

Hvis det er farlig å reise til reisestedet dekker vi avbestilling av reisen. Det kan for eksempel være farlig på grunn av risiko for naturkatastrofer, høy kriminalitet, epidemi og terror. Vi følger Utenriksdepartementet (UD) sine reiseråd og dersom de fraråder å reise til et område dekker vi avbestilling til dette området. Vær obs på at dersom det var frarådet å reise til området før reisen ble bestilt, dekkes ikke avbestilling på grunn av dette. 

Sjekk om det foreligger reiseråd for ditt reisemål på UD sine nettsider.

 

Husk å kjøpe forsikringen før du betaler reisen

Det er viktig at reiseforsikringen er aktiv før du kjøper en reise for at avbestillingsdekningen skal være gyldig. Kjøper du en reiseforsikring etter du har betalt for en reise vil ikke avbestilling være dekket, men resten av reiseforsikringen vil gjelde.

 

Reiseforsikring for studenter

Vi samarbeider med ANSA og tilbyr studentforsikring til norske studenter i utlandet. Denne inkluderer avbestillingsforsikring. 

Les mer om ANSA Studentforsikring

 

Dette dekker ikke avbestillingsforsikringen

Det er noen unntak for hva forsikringene våre dekker. Våre reiseforsikringer dekker ikke avbestilling av reise som skyldes:

 • at reisen sitt hovedformål er falt bort
 • at sykehusopphold, utredning, behandling o.l. tar lengre tid enn forventet
 • svangerskap og frivillig abort
 • svangerskapskomplikasjoner og fødsel fra og med 36. svangerskapsuke
 • tapt arbeidsfortjeneste
 • kostnader forsikrede har påtatt seg etter at årsaken til avbestillingen er inntruffet
 • utgifter man kan få refundert av andre
 • tap av bonuspoeng eller cashpoints
 • skatter og offentlige avgifter
 • årlige kostnader for timeshare eller annen eiendom

For utfyllende informasjon om våre reiseforsikringer kan du lese de fullstendige forsikringsvilkårene.  

Vær oppmerksom på at Reise Ekstra og Standard reiseforsikring dekker ikke avbestilling av tjenestereiser. Ta kontakt med vår bedriftsavdeling for informasjon om reiseforsikring for bedrifter.

 

Trenger jeg en egen avbestillingsforsikring?

Mange reiseoperatører tilbyr egne avbestillingsforsikringer når de selger deg reiser, overnatting og opplevelser. Har du en vanlig reiseforsikring, trenger du mest sannsynlig ikke dette. Undersøk om reiseoperatørens avbestillingsforsikring dekker noe utover det du allerede får erstattet gjennom din ordinære reiseforsikring. Du tjener ingenting på å være dobbelt forsikret. 

Les mer her: Trenger jeg å kjøpe en egen avbestillingsforsikring?

 

Slik avbestiller du en reise

Hvis du må avbestille en reise, må du melde ifra om det så raskt som mulig. Slik går du frem:

 • Kontakt lege dersom sykdom er grunnen
 • Avbestill reisen så raskt som mulig hos dine reiseoperatører
 • Meld din avbestilling som en skade på våre nettsider raskest mulig

 

Nødvendig dokumentasjon (avhengig av avbestillingsårsak)

 • Fødselsnummer til hoved forsikringstaker
 • Legeerklæring
 • Dokumentasjon på at reisen er avbestilt
 • Dokumentasjon på hva som eventuelt er refundert ved avbestilling
 • Reisedokumenter som viser navn, dato og pris for reisen
 • Kortinformasjon på kortet som reisen er betalt med

 

Meld avbestilling av reise

Ønsker du heller å snakke med en konsulent kan du ringe 915 04040.