Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Kvinne sitter i vinduskarm med nettbrett

10 % NETTRABATT

Husforsikring

Velg mellom vår standard Husforsikring, eller vår beste Husforsikring Ekstra, som blant annet gir deg dekning for vanngjennomtrenging og håndverksfeil.

Sjekk pris og kjøp

Hvor godt vil du være forsikret?

I Tryg kan du velge å kjøpe standard Husforsikring eller vår mest dekkende Husforsikring Ekstra. Begge forsikringene kan utvides med råte- og skadedyrforsikring og utleieforsikring.

 

Husforsikring

I vår standard husforsikring er bygningen forsikret for beløpet det vil koste å føre den opp igjen.

Oftest valgt

Husforsikring Ekstra dekker flere typer skader og inneholder fullverdigaranti.

 Sjekk prisSjekk pris
Skader som følge av brann, lynnedslag, kortslutning og elektrisk fenomen.
Naturskader er skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
ja
Ingen makssum
ja
Ingen makssum
Utgifter ved tvister som eier av eiendommen (f.eks. advokathjelp). Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person.
jaja
Erstatning som følge av at egen bolig er ubeboelig og eventuell tapt husleieinntekt.
ja
Ingen makssum
ja
Ingen makssum
Skade på hageanlegg, inklusiv utvendig vannbasseng.
ja
Inntil 500 000 kr
ja
Ingen makssum
Ved gjenoppbygging av et fullverdiforsikret bolighus, mottar du et tilskudd til installering av klimavennlige tiltak. Dette kan for eksempel være:
  • gjenoppbygging av mer energieffektivt hus
  • varmepumpe
  • jordvarme
ja
Inntil 25 000 kr
ja
Inntil 50 000 kr
Merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av avfall. Ingen makssum
ja
Ingen makssum
ja
Ingen makssum
Skade som følge av plutselig og uforutsett lekkasje fra rør og ved oversvømmelse.
Skade på rør ved brudd på innvendige og utvendige rør tilknyttet bygningen.
ja
Ingen makssum
ja
Ingen makssum
Tyveri og hærverk som oppstår på forsikrede bygg.
ja
Ingen makssum
ja
Ingen makssum
Skader som følge av plutselig og uforutsett innstrømming av vann fra terreng eller grunn ved nedbør eller snøsmelting.
neija
Skader på gulv og vegger i våtrom og utbedring av selve mangelen.
Dette gjelder for bad som er yngre enn 10 år med vannskader som følge av håndverkerfeil, monteringsfeil eller materialfeil utført av godkjent/autorisert personell.
neija
Forsikringen omfatter plutselig og uforutsett skade som følge av håndverkerfeil, svak konstruksjon eller feilmontering utført de siste ti årene, men ikke utbedring av selve feilen eller den svake konstruksjonen.
neija
Eksempler kan være hvis rotte/mus gnager over ledninger.
Gjelder ikke skader forårsaket av skadeinsekter. Bekjempelse av slike skadedyr kan dekkes med den valgfrie dekningen Råte og skadedyr.
neija
Erstatter vinduer som er blitt punktert.
For vinduer som er yngre enn ti år gamle, dekkes hele erstatningssummen. Deretter trekkes et aldersfradrag på 10 % per år.
Har du for eksempel et 11 år gammelt vindu som har blitt punktert, dekker vi 90 % av erstatningssummen.
neija
Dekker kostnader til ombygging av bolig til rullestolbruker, hvis medlemmer av husstanden utsettes for ulykkesskade som medfører varig tap av funksjonsevne på over 50 %, eller hvis det fødes barn med tilsvarende funksjonsevne.
neija

Råte- og skadedyrforsikring

Råte- og skadedyrforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:

 

Husforsikring

 

Husforsikring Ekstra

 

Dekker skader på bygningen (nedbrytning av materialer) som skyldes råtesopper. Skade på dører, vinduer, lekter på yttervegg/tak, kledning og alt annet utvendig treverk er ikke omfattet.
jaja
Dekker skader på bygningen som skyldes dyr.
jaja
Dekker utgifter til bekjempelse av mus og rotter innvendig i bygning etter påvist aktivitet, og bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre og andre skadeinsekter.
jaja

Utleieforsikring

Utleieforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:

 

Husforsikring

 

Husforsikring Ekstra

 

Skadeverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
jaja
Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
jaja
Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie.
jaja
Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner per skadetilfelle.
jaja

 

Samle forsikringene dine hos oss

Dersom du har husforsikring + to andre forsikringer hos oss, får du gode rabatter og andre fordeler. Med vår husforsikring er du også dekt for:
 

Husforsikring

 

Husforsikring Ekstra

 

Dersom du bygger på huset ditt eller setter opp et tilbygg etter hovedforfall, dekker vi dette frem til neste hovedforfall uten ekstra kostnader. Gjelder for Tryg Pluss-kunder.
jaja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Har det skjedd noe?

Sjekk hva husforsikring koster

Hvor mye husforsikringen koster avhenger av hvilken dekning du velger og boligens egenskaper. Sikkerhetstiltak, som f.eks. alarm påvirker også prisen.

Sjekk pris på husforsikring

Jente under rød paraply

Fordeler og samlerabatt hos Tryg

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler. Kjøper du husforsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få tilgang til blant annet:

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om fordelene her

Ord og uttrykk

  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.