Vi oppdaterer systemene våre

Du vil derfor kunne oppleve ustabilitet. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt.

NITO Uføreforsikring

Medlemsforsikring

NITO Uføreforsikring Ekstra

Gir deg månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding. Du får i tillegg ekstra trygghet i form av en engangsutbetaling, dersom du skulle bli varig ufør.

Kjøp til medlemspris

Flytt forsikringene dine fra et annet selskap

Tåler du et stort inntektstap?

Skulle du være så uheldig å bli arbeidsufør, utbetaler NAV maksimalt 66 prosent av lønnen din, eller opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Kort forklart gir det deg rett til ca to tredjedeler av lønnen din, men aldri mer enn 395.438 kroner i året. For ingeniører betyr dette et dramatisk inntektstap.

Har du inntekt på rundt 700.000 kroner, reduseres inntekten din med 50 prosent. Tjener du mer, blir inntektstapet større. Med NITO Uføreforsikring Ekstra får du en kombinasjon av månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding, og en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.
 

  • Forsikringen kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
  • Forsikringen gjelder ut kalenderåret du fyller 60 år
  • Forsikringen gir utbetaling dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør
  • Utbetalingene er fritatt for inntektsskatt
  • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G eller 30G, i sum fra 1.013.510 kroner og opptil nesten 3.000.000 kroner
  • Etter 12 måneders sykemelding kan du være berettiget til månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum

Forsikringen består av to utbetalinger, månedlige forskuddsutbetalinger og engangsutbetaling.
 

Månedlige forskuddsutbetalinger

Få månedlige forskuddsutbetalinger dersom du blir minst 50% sykemeldt/arbeidsufør i sammenhengene 12 måneder og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Forskuddsutbetalingene graderes etter uføregrad, for eksempel:

  • om du er 100% sykemeldt vil du få utbetalt 1% av forsikringssummen per måned
  • om du er 50% sykemeldt vil du får utbetalt 0,5% av forsikringssummen per måned

Engangsutbetaling

Dersom du blir minst 50% sykemeldt i 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten vurderes som varig, vil du få utbetalt forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte månedlige forskudd.
 

Priseksempler for NITO Uføreforsikring Ekstra (10G)

 

Alder

Medlem

Pris per måned

Medforsikret

Pris per måned*
25 år59 kr68 kr
30 år90 kr103 kr
35 år111 kr123 kr
40 år217 kr256 kr
45 år393 kr450 kr

*Prisene gjelder fra 1. januar 2021 og er rundet opp til hele kroner. For å finne månedsprisen for 20G og 30G ganger du med henholdsvis to og tre.

Kjøp til medlemspris

 

Ved kjøp av NITO Uføreforsikring er du forpliktet til å fylle ut en helseerklæring. Når du har fått et tilbud eller kjøpt forsikring i forsikringskalkulatoren, vil du få tilsendt et helseskjema på e-post. Få svar på flere spørsmål om helseerklæring her.

Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine