Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Elveblest

Elveblest er kløende utslett som består av en liten hevelse, vabler, i huden. Utslettet har en begrenset utbredelse, og vil som regel forsvinne innen 24 timer. Tilstanden deles inn i akutt og kronisk elveblest, avhengig av utløsende årsak og hvor lenge utbruddet varer.

Akutt elveblest

Varer utbruddet opp til seks uker, kalles det akutt elveblest. Det utløses ofte av infeksjoner, særlig hos barn. Allergi mot antibiotika, insektstikk, lateksproteiner og enkelte matvarer kan forårsake et akutt utbrudd.

Kronisk elveblest

Ved kronisk elveblest er symptomene mer langvarig. Da kommer det stadig nye utbrudd i mer enn seks uker. Kronisk tilstand er hyppigst hos voksne. Hos omtrent 20 prosent utløses det av fysikalske påvirkninger som varme, UV- lys, kulde og trykk. Ofte forblir årsak ukjent.

20 prosent av befolkningen vil få elveblest i løpet av livet. Hos fem til ti prosent vil man klare å påvise en sannsynlig årsak, men ofte er det en utfordring å finne årsaken. Begge kjønn rammes, men kvinner rammes tre ganger så ofte som menn. Elveblest rammer oftest barn, og sjelden personer over 30 år.

Symptomer

Elveblest er et utslett som består av kløende, røde eller bleke vabler som hever seg over normal hud. Vablene varierer i størrelse og utbredelse. Ved de kraftigste reaksjonene kan hevelser på lepper og omkring øynene (angiødem) forekomme. Vablene er flyktige. Den enkelte vable vil oftest oppstå og forsvinne raskt, gjerne i løpet av 24 timer. Men stadig dannes nye vabler slik at utbruddet varer lengre.

Dersom den enkelte elveblestvable ikke forsvinner før etter to til tre dager eller lenger, dreier det ofte seg om betennelse i en årevegg. Tilstanden skyldes en autoimmun reaksjon hvor kroppens immunsystem går til angrep mot sitt eget vev. Hos eldre barn er akutt elveblest ofte ledsaget av angioødem (dyptliggende hevelse i huden, forekommer rundt øynene og lepper), feber, leddsmerter eller luftveisinfeksjon.

Behandling og forebygging

Den utløsende faktoren er dessverre ikke alltid åpenbar, og årsak forblir ofte ukjent. Det anbefales å følge nøye med på, og skrive opp, hva man spiste før utbruddet, så kan man kanskje finne en årsak.

Ved akutt elveblest og moderate plager er standardbehandlingen antihistaminer (allergimedisiner). Det reduserer kløe og hevelse. Kortvarig kortisonkur i form av tabletter kan forsøkes ved kraftig utbrudd. Best effekt av kortison sees ved elveblestvaskulitt (betennelse i årevegg) og ved trykkelveblest (elveblest som oppstår etter langvarig og kraftig trykk på huden). Behandlingen av elveblest innebærer å finne utløsende årsak dersom det er mulig, og fjerne den. Medikamentell behandling gis ved store plager.

Undersøkelse og diagnostikk

Utslettet har et karakteristisk utseende som er lett for legen å kjenne igjen. Utfordringen er å finne årsaken. Det typiske utseendet på elveblest er kløe og vabler av varierende størrelse og form. Hvis en og samme vable varer mer enn 24 timer, kan det tyde på at det er betennelse i åreveggen (vaskulitt). Det bør utredes videre med vevsprøve av huden (hudbiopsi). Hos eldre barn er akutt elveblest ofte ledsaget av angioødem, feber, leddsmerter eller luftveisinfeksjon.  I sjeldne tilfeller representerer elveblest en systemisk sykdom eller en livstruende allergisk reaksjon. Med systemisk menes hele kroppen og systemisk sykdom angriper derfor mange organer.

Årsak

Elveblest har en allergisk og en ikke-allergisk årsak. Både pasient og lege kan i enkelte tilfeller finne en klar sammenheng mellom utbrudd av elveblest og utløsende årsak, men det kan også være vanskelig å fastslå.

Hos inntil 70 prosent av pasientene med kronisk elveblest og 50 prosent med akutt elveblest finner man ingen årsak. Elveblest grunnet allergi skjer ved at det frigjøres histamin og andre beslektede biokjemiske forbindelser fra vårt immunsystem mot den utløsende årsak. Det skjer fordi immunsystemet oppfatter stoffet som truende, og histamin vil dermed aktivere huden og det vil utvikle seg til de kløende vablene. De kroniske tilfellene av tilstanden kan skyldes andre faktorer som varme, kulde, UV-stråling, trykk, samt fysisk anstrengelse. Enkelte legemidler som betennelsesdempende NSAIDs og antibiotika kan også utløse elveblest.

Prognose

Prognosen ved elveblest er uforutsigbar. Ca. 50 prosent av pasientene blir varig kvitt symptomene innen seks måneder, men noen har stadig utbrudd i flere år. I de fleste tilfellene går elveblest tilbake innen to dager til to uker. Klarer en å finne hva den utløsende årsaken er og fjerne den, kan utslettet forsvinne. Det hender likevel at det ikke gjør det. Ved akutt elveblest opplever man utbrudd en eller et par ganger i livet. Akutt tilstand kan imidlertid utvikle seg til å bli kronisk. Hos barn er prognosen av kronisk tilfelle usikker, mens hos voksne vil utslettene hos omtrent 50 prosent spontant gå tilbake i løpet av ett til fem år.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

 

Nyttige linker:

Tryg Legehjelp