Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Årsavgiften er blitt til Trafikkforsikringsavgift til staten

Årsavgiften for kjøretøy skiftet navn til Trafikkforsikringsavgift til staten, og kreves inn av forsikringsselskapene.

Dette trenger bedriften å vite om ordningen:

 • Fra og med 2018 endret årsavgiften navn til trafikkforsikringsavgift til staten.
 • Avgiften kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.
 • Du betaler avgiften sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet ditt.
 • Du betaler kun for de dagene kjøretøyet er ansvarsforsikret.
   
 • Målet er at ordningen skal være enklere og mer fleksibel for deg som forbruker, og at staten skal spare penger på innkrevingen. For øvrig krever næringslivet inn flere avgifter på vegne av staten. Merverdiavgiften er ett eksempel.

 • På samme måte som årsavgiften, vil størrelsen på trafikkforsikringsavgiften bli fastsatt av Stortinget for hvert år. For 2016 er for eksempel årsavgiften 3135 kr for bensinbiler, og 445 kr for el-biler.

 • De samme kjøretøy som betaler årsavgift i dag, skal betale trafikkforsikringsavgift fra 2018. Unntak fra dette er elbil som fra 2018 er foreslått fritatt for trafikkforsikringsavgift.

  Dette gjelder motoriserte kjøretøy med tillat totalvekt opp til 7500 kg, som for eksempel personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, og ambulanse.

 • I slutten av november 2017 vil bedrifter med 2, 3 eller 4 betalingsterminer motta en faktura for betaling av trafikkforsikringsavgift for perioden fra 1. januar 2018 frem til neste terminforfall i 2018. Etter dette vil trafikkforsikringsavgiften følge den normale betalingsplanen.

  Hvis bedriften har Avtalegiro, mottar dere ikke denne fakturaen. Fra 01.01.2018 inngår Trafikkforsikringsavgiften i bedriftens ordinære betalingsplan. Husk å sjekke at beløpsgrensen for automatisk trekk ikke er for lav. 

  Dersom bedriften har konsernbilavtale vil trafikkforsikringsavgiften bli avregnet ved første hovedforfall i 2018

 • Høsten 2017 vil du motta en faktura hvor du skal betale for trafikkforsikringsavgift for perioden 1. januar 2018 og frem til ditt hovedforfall i 2018. Ved hovedforfall i 2018 betaler du trafikkforsikringsavgift for et helt år på samme måte som du gjør for forsikringene dine.

 • Hvis kjøretøyet blir avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring lengre. Du betaler trafikkforsikringsavgift til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen.

 • Hvis du har betalt forsikring og trafikkforsikringsavgift for én termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet tilbakebetale det du har betalt for mye.

 • For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, skal du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten.

 • Trafikkforsikringsavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. Trafikkforsikringsavgift er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler i forsikringspremie.

 • Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke benytter ditt kjøretøy, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift.

 • Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy per 1.1.2018. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift fra og med 1.1.2018 for veterankjøretøy. Denne satsen er per i dag på et lavere nivå enn for diesel- og bensindrevne kjøretøy.

Spør oss om forsikring

Bestill tilbud Ring meg opp