Sikker bedrift - Intern kontroll

Er en løsning som reduserer risikoen for underslag og interne tyverier.

  • Kontrollprogram basert på en risikoanalyseav bedriftens virksomhet
  • Virker forebyggende
  • Forsikring mot underslag er inkludert. I ytterste konsekvens kobler vi på nødvendige ressurser for å ivareta hele prosessen mot den ansatte og andre interessenter.

Kontrollprogrammet skaleres og prises på bakgrunn av antall ansatte. Tjenesten omfatter:

  • Kriminalitetsforsikring fra Tryg med oppgjørsgaranti
  • Bakgrunnssjekk ved ansettelse
  • Kurs
  • Personalkontroll
  • Sikkerhetsrevisjon

 

Få tilbud