Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Sikker Bedrift - Beredskap

Sikrer dere krisehjelp og rådgivning ved kritiske hendelser

  • Små og mellomstore bedrifter er som regel dårlig rustet til å takle ulike former for krisehendelser. Ulykker kan i verste fall føre til død og vil ha stor negativ effekt for alle involverte.
  • Tilgang til beredskapssentral 24/7 kan være en viktig innsats for å ivareta bedriftens omdømme i en krisesituasjon
  • Hjelper bedriften med å håndtere alvorlige hendelser, som trusler, ulykker, dødsfall eller hendelser der bedriften risikerer omdømmetap.
  • Dekker ressurskostnader; håndtering av media, pårørende, ansatte, kriseteam, politi og andre offentlige myndigheter.
     

Les et produktsammendrag (IPID)

 

Få tilbud