Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Personportalen

Tryg har utviklet en nettbasert tjeneste som vi har kalt Personportalen.

personportalen

På en enkel måte kan ansatte få oversikt over sine personforsikringer.

Ansatte kan selv regne ut erstatningssum ved hjelp av vår kalkulator.

Fordelene ved Personportalen er:

  • Oversikt som viser hvilke personforsikringer de ansatte har.

  • Informasjon til den enkelte ansatte ut i fra alder, lønn, familiesituasjon, forsørgeransvar osv.

  • Alle erstatningene kan vises i kroner og i G (folketrygdens grunnbeløp).

Her ser du demo av Personportalen