Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Tilleggsdekninger

Tilleggsdekninger er viktige for å sikre ansatte og deres familier økonomisk dersom noe uforutsett skulle skjer. Vi tilbyr tilleggsdekninger tilknyttet pensjonsparingen. Dekningene og omfanget av dem, settes sammen ut fra bedriftens ønsker og behov.

Ved arbeidsuførhet

  • Årlig uførepensjon som sikrer utbetaling ved arbeidsuførhet

  • Videre innbetaling til alderspensjonen.

  • Ansatte som mottar uførepensjon og har barn under 18 eller 21 år, kan motta barnetillegg.

     

Ved død

  • Årlig ektefelle – eller samboerpensjon.

  • Årlig barnepensjon til barn opp til 21 år.