Vi oppdaterer systemene våre. Prisberegneren vil derfor ikke fungere optimalt. For tilbud på bedriftsforsikring kan du kontakte oss her.

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygdens ytelser.

Dine fordeler med å spare til pensjon:

  • Du får fradrag i næringsinntekten for de pengene du innbetaler til pensjon.

  • Du kan oppnå en skattebesparelse på inntil halvparten av innbetalingene. Hvor mye du reduserer skatten avhenger av din marginalskatt.

  • Du kan sette av inntil 7 % av årlig næringsinntekt mellom kr. 96.883 (1 G) og kr. 1.162.596 (12 G).

  • Innskuddspensjon gir deg økt fleksibilitet blant annet når det gjelder uttak av alderspensjon.

  • Ved dødsfall tilfaller oppspart kapital de etterlatte.

  • I tillegg får du fradrag for alle kostnader og premie for innskuddsfritak

     

Eksempel på skattefordelen:

BruttoinntektÅrlig sparingMarginalskattSkattereduksjon
kr 500.000kr 28.21834,4 %kr 9.707
kr 700.000kr 42.21843,4 %kr 18.323
kr 900.000kr 56.21843,4 %kr 24.399
kr 1.162.608kr 74.60046,4 %kr 34.614

 

Bedriftsdialogen

Har bedriften kjøpt tjenestepensjon av oss eller Nordea?

Da kan du logge inn i Bedriftsdialogen for å få oversikten. 

Logg inn