Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygdens ytelser.

Dine fordeler med å spare til pensjon:

  • Du får fradrag i næringsinntekten for de pengene du innbetaler til pensjon.

  • Du kan oppnå en skattebesparelse på inntil halvparten av innbetalingene. Hvor mye du reduserer skatten avhenger av din marginalskatt.

  • Du kan sette av inntil 7 % av årlig næringsinntekt mellom kr. 96.883 (1 G) og kr. 1.162.596 (12 G).

  • Innskuddspensjon gir deg økt fleksibilitet blant annet når det gjelder uttak av alderspensjon.

  • Ved dødsfall tilfaller oppspart kapital de etterlatte.

  • I tillegg får du fradrag for alle kostnader og premie for innskuddsfritak

     

Eksempel på skattefordelen:

BruttoinntektÅrlig sparingMarginalskattSkattereduksjon
kr 500.000kr 28.21834,4 %kr 9.707
kr 700.000kr 42.21843,4 %kr 18.323
kr 900.000kr 56.21843,4 %kr 24.399
kr 1.162.608kr 74.60046,4 %kr 34.614

 

Bedriftsdialogen

Har bedriften kjøpt tjenestepensjon av oss eller Nordea?

Da kan du logge inn i Bedriftsdialogen for å få oversikten. 

Logg inn