Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygdens ytelser.

Dine fordeler med å spare til pensjon:

  • Du får fradrag i næringsinntekten for de pengene du innbetaler til pensjon.

  • Du kan oppnå en skattebesparelse på inntil halvparten av innbetalingene. Hvor mye du reduserer skatten avhenger av din marginalskatt.

  • Du kan sette av inntil 4 % av årlig næringsinntekt mellom kr. 92.576 (1 G) og kr. 1.110.912 (12 G).

  • Innskuddspensjon gir deg økt fleksibilitet blant annet når det gjelder uttak av alderspensjon.

  • Ved dødsfall tilfaller oppspart kapital de etterlatte.

  • I tillegg får du fradrag for alle kostnader og premie for innskuddsfritak


Eksempel på skattefordelen:

BruttoinntektÅrlig sparingMarginalskattSkattereduksjon
kr 400.000kr 12.29738,1 %kr 4.685
kr 500.000kr 16.29738,1 %kr 6.209
kr 700.000kr 24.29747,1 %kr 11.444
kr 1.110.012kr 40.73350,1 %kr 20.407

 

Bedriftsdialogen

Har bedriften kjøpt tjenestepensjon av oss eller Nordea?

Da kan du logge inn i Bedriftsdialogen for å få oversikten. 

Logg inn