NITO logo

NITO Egen Bedrift

Som NITO-medlem med egen bedrift får du rabatter på våre næringslivsforsikringer og flere gode fordeler. Snakk med en hyggelig rådgiver og få et godt tilbud på forsikring. 

Felter merket med * må besvares

NITO-medlemmer får flere fordeler hos Tryg

For at du skal være trygg på at både medarbeidere og bedriften er riktig dekket i forhold til loven, er god rådgivning på forsikring viktig. Som selvstendig næringsdrivende er det også viktig å sikre at firma ditt består selv om du skulle bli sykemeldt i en periode.

  • Egne NITO rabatter på næringslivsforsikringer
  • Grundig rådgivning
  • Dekningsgaranti 
  • Oppgjørsgaranti - vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din.

 

Lurer du på hva forsikringene koster? Nå kan du enkelt beregne pris selv og kjøpe forsikringene på nett. Få pris - raskt og enkelt!

Hvilke forsikringer er jeg lovpålagt å ha?

Yrkesskadeforsikring

Forsikringen skal dekke tap og utgifter som følge av en sykdom eller ulykke i forbindelse med jobb.

Løpende og framtidige utgifter
Løpende og framtidige inntektstap
Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Ansvarsforsikring

Vår ansvarsforsikring dekker både ansvar for skade som bedriften din eller ansatte forårsaker under produksjon, og for skade som skyldes mangler eller egenskaper på produkter du leverer.

Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting.
Økonomisk tap som er en følge av en dekningsmessig fysisk skade.
Rettshjelp ved behandling av erstatningskrav som er dekket av forsikringen.

Hvilke forsikringer bør jeg ha?

Næringslivsforsikring

Vår næringslivsforsikring er en forsikring for maskiner, varer og eiendeler tilhørende din bedrift. Næringslivsforsikring passer for små og mellomstore handels-, service-, og kontorbedrifter. Forsikringen er fleksibel og kan tilpasses slik du vil ha den.

Brannskade
Vannskade
Naturskade
Skader som følge av tyveri
Skader som følge av hærverk

Behandlingsforsikring for ansatte

Behandlingsforsikring gir rett til rask behandling ved sykdom eller ulykke. Forsikringen kan gjelde for ansatte, innehaver og medforsikret familie.

Undersøkelser
Diagnostisering
Operasjoner
Gjenopptrening
Behandling for rus- og spilleavhengighet
Psykiater
Utgifter til medisin
Tekniske hjelpemidler etter operasjon
Reise- og oppholdsutgifter
Reiseledsager

Andre relevante forsikringer

Fritidsulykkeforsikring

Fritidsulykkeforsikring sikrer deg og dine ansatte økonomisk hvis en ulykke inntreffer i fritiden. Økonomisk trygghet etter en fritidsulykke er like viktig for dine ansatte som trygghet etter en arbeidsulykke. Hva dekker Fritidsulykkesforsikring?

Påført inntektstap
Fremtidig inntektstap
Medisinsk invaliditet (varig fra 1 prosent)
Påførte behandlingsutgifter
Fremtidige merutgifter (ved varig medisinsk invaliditet over 50 prosent)
Begravelseskostnader
Utgifter til 10 psykologkonsultasjoner etter traumatiske ulykkeshendelser (gjelder også ulykkeshendelser i arbeid)

Reiseforsikring for bedrifter

Reise Ekstra gjelder i hele verden på reiser med inntil tre måneders varighet. Utvidet reisevarighet kan avtales. Tryg Alarm bistår med medisinsk og praktisk rådgivning 24 timer i døgnet.

Gjelder for reiser i hele verden
Reisegods og verdigjenstander
Forsinkelse
Forsinket bagasje over 4 timer
Reisesyke og hjemtransport
Reiseavbrudd og erstatningsreise
Evakuering
Egenandel leiebil
Privat erstatningsansvar
Rettshjelp
NITO logo

NITO Oppstart med gratis startpakke

NITO vil at du som starter for deg selv, og som ønsker å lage flere arbeidsplasser, virkelig skal lykkes. Som NITO-medlem får du de mest nødvendige forsikringene helt gratis innenfor de seks første månedene etter registrering av selskapet. Dette tilbyr vi i samarbeid med Tryg.

Dette får du:

  • Yrkesskadeforsikring for ansatte
  • Maskiner, varer og løsøre forsikret for inntil 100.000 kroner
  • Kontoransvarsforsikring

I noen tilfeller vil kanskje ikke dette være nok, behov endrer seg. For å sikre at du og din bedrift til enhver tid er riktig forsikret vil erfarne rådgivere fra Tryg følge deg helt fra starten.

Ja, takk! Jeg vil gjerne ha NITO Oppstart med gratis startpakke