Tryg Online Psykolog

Tryg Online Psykolog

Tryg online psykologtjeneste gir bedrifter muligheten til å redusere kostnader og produktivitetstap knyttet til sykefravær og sykenærvær, samtidig som man ivaretar sine ansattes helse. Tjenesten virker forebyggende ved at den ansatte har mulighet til å ta tak i problemene sine før de blir for store.

Bestill time Få tilbud
 • Halvparten av befolkningen vil oppleve perioder i livet med psykiske lidelser. Mange oppsøker ikke hjelp før det blir alvorlig, mens erfaring viser at tidlig intervensjon er viktig for effektiv behandling og god psykisk helse.

  Gjennom Tryg online psykolog kan du gi dine ansatte en trygg og enkel tilgang til hjelp av psykologer når de har utfordringer.

  Forskning viser at nettbaserte psykologtjenester kan være like effektiv som behandling ved fysisk psykologkontor når det gjelder lettere til moderate psykiske lidelser. Tryg samarbeider med Lifekeys som er en norsk online psykologtjeneste som tilbyr video- og telefonkonsultasjon med autoriserte psykologer. Konsultasjonen foregår gjennom en kryptert nettløsning, og klienten behøver kun tilgang til internett, samt PC, nettbrett eller smarttelefon. 

«Det er lov å ha det tungt – og det er lov å gjøre noe med det»

 • Lav terskel for å ta kontakt for hjelp
 • Autoriserte psykologer, opplært i konsultasjon over video
 • Du trenger ingen henvisning eller mellomledd
 • Kort ventetid og ingen reising. Du får time innen 72t og kan sitte hvor du vil da konsultasjon skjer over video eller telefon
 • Typiske psykiske utfordringer:

  Depresjon: Hvert år opplever ca én av ti depresjon.

  Angst: Eksempler er sosial angst, prestasjonsangst og flyskrekk. Symptomer er søvnmangel,svette, hjertebank, svimmelhet og skjelving.

  Livsproblemer: Samlivsbrudd, sykdom, problemer med barn og foreldre, innbrudd, ulykker.

 • Hvordan kan dette slå ut?

  ● Redusert evne til å lære nye ferdigheter
  ● Vansker med å ferdigstille oppgaver og
  beregne tid
  ● Nedsatt hukommelse
  ● Vansker med å prioritere oppgaver
  ● Problemer med å forstå og huske instruksjoner 
  ● Vansker med å gjøre flere oppgaver
  samtidig
  ● Problemer med å delta i sosiale aktiviteter

Dette får du i Tryg online psykologhjelp:

 • Inntil fem online behandlingstimer med psykolog per ansatt i året. Ektefelle/samboere og barn over 16 år kan også benytte seg av denne tjenesten.
 • Inntil fem kurs i året med tilpasset tema etter behov i bedriften.